Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Δ4)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ν. 4172 / 2013)
Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων
α.Εισόδημα από μισθωτή εργασία
β.Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
γ.Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού ελάχιστης φορολογίας
δ.Εισόδημα από κεφάλαιο
ε.Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων
α.Φορολογητέο εισόδημα (Κέρδη από επιχειρ. Δραστηρ., Transfer pricing,
Υποκεφαλαιοδότηση, Συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μεταφορά λειτουργιών).
β.Φορολογικός συντελεστής
γ.Παρακράτηση φόρου

2.ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ν. 4174 / 2013)
Φορολογικό μητρώο, αποδεικτικό ενημερότητας
Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων
Υποβολή δηλώσεων
Ενδοομιλικές συναλλαγές
Φορολογικοί έλεγχοι
Προσδιορισμός φόρου
Είσπραξη φόρου – Τόκοι, πρόστιμα
Διαδικασίες προσφυγής – ενδικοφανής προσφυγή

3.ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Ν.4334/2015, πολ.1049/11.2.2015 & πολ.1198/2014, πολ.1082/6.4.2015 Ν. 2859/2000

Α' ΕΝΟΤΗΤΑ
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΠΑ
Α.3.1 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργεί το ΦΠΑ
-Υποκείμενοι στο φόρο
Α.3.2 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία του
2. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ
Α.3.3 Παραδόσεις αγαθών, τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.4 Σε ποιες περιπτώσεις ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ υπόκεινται σε ΦΠΑ
Α.3.5 Εκτεταμένα παραδείγματα Γ΄ ΧΩΡΩΝ καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
3. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α.3.6 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.7 Τριγωνικές συναλλαγές τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.8 Εκτεταμένα παραδείγματα καθώς και χορήγηση προγράμματος Excel
4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΠΤΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.3.9 Πράξεις λήπτη –παροχής υπηρεσιών τι είναι, ποιες θεωρούνται και πως λειτουργούν
Α.3.10 Εκτεταμένα παραδείγματα
5. ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ
Α.3.11 Σε ποιες περιπτώσεις τα ακίνητα υπάγονται σε ΦΠΑ και σε ποιες όχι
Α.3.12 Σε ποιες περιπτώσεις έχουμε Φ.Μ.Α. και σε ποιες όχι
Α.3.13 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Β' ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ –ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ
Α.3.14 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως λειτουργούν,
Α.3.15 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
Α.3.16 Διαδικασίες απαλλαγής
Α.3.17 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ – ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α.3.18 Προσωρινή Δήλωση ΦΠΑ για β΄& Γ΄ Κατηγορίας βιβλία
Α.3.19 Ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α
Α.3.20 Παρουσίαση – Συμπλήρωση δηλώσεων INTRASTAT –ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
Α.3.21 Πρόστιμα και προσαυξήσεις του Φ.Π.Α
Α.3.22 PRORATA Λειτουργία της
Α.3.23 Αναλυτική παρουσίαση βήμα –βήμα πως ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
Α.3.24 Βασικές γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ο λογιστής για την λειτουργία τους
Α.3.25 Παραδείγματα διαφόρων περιπτώσεων

4.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ν. 4308 / 2014)
Διαχωρισμός οντοτήτων, Λογιστικά αρχεία, Παραστατικά πωλήσεων
Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Κανόνες επιμέτρησης

5. Φ.Σ.Κ. & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α. Φόρος συγκεντρώσεως Κεφαλαίου
Πράξεις απαλλασσόμενες από το φόρο
Συντελεστής Φόρου και υπολογισμός
Δήλωση και καταβολή φόρου
Διαδικασία βεβαίωσης
Προσαυξήσεις
Υπόχρεοι – Νομικές Οντότητες (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΙΚΕ)
Φορολογούμενες πράξεις
Βάση επιβολής του φ.σ.κ., πρακτικά παραδείγματα
Χρόνος της γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης
Ποιες Οντότητες απαλλασσόμενται και ποιες εξαιρούνται
Αύξηση κεφαλαίου
Κεφαλαιοποίηση κερδών και Αποθεματικών
Συγχωνεύσεις
Διασπάσεις νομικών προσώπων

Β. Φορολογία Χαρτοσήμου
Συμβάσεις αστικές και εμπορικές
Αναδοχή, Aναγνώριση και Άφεση χρέους
Δάνεια , Χρησιδάνεια και Πιστώσεις , - Συμβιβασμός,
Πώληση - Ανταλλαγή – Πλειστηριασμός
Μίσθωση έργου και εργασίας
Εκχώρηση απαίτησης
Συμβάσεις
Σχέσεις που προκύπτουν από εγγραφές στα λογιστικά βιβλία
Ασφαλιστικές συναλλαγές
Τόκοι
Καταθέσεις και Αναλήψεις Χρημάτων
Τρεχούμενοι Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί
Μεταβίβαση επιχείρησης
Έγγραφα εις διαταγήν
Εξοφλητικές Αποδείξεις
Τρόπος και χρόνος απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Κυρώσεις στη φορολογία χαρτοσήμου
Φορολογικός έλεγχος
Απαλλαγές στη Φορολογία Χαρτοσήμου

Οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια του σεμιναρίου, θα συμμετέχουν επί συγκεκριμένων πρακτικών – πραγματικών θεμάτων του σεμιναρίου (case study), επίσης θα τους ανατίθενται από τους εισηγητές μελέτες περιπτώσεων για καλύτερη αφομοίωση των ενοτήτων του προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 μήνες 100 ώρες

1 ΕΝΑΡΞΗ 10/6/2019
Ώρες 18:00-21:15
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

2 ΕΝΑΡΞΗ 24/10/2019
ΩΡΕΣ 18:00 - 21:15
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..1.050,00 €
Νέα τελική Τιμή:……………………………..900,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου: 100 ώρες
Τιμή με εφάπαξ καταβολή:……………700,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &12 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

• Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4172/2013 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους λογιστικούς ή φορολογικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
• Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 12 φυλλάδια, περίπου 950 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
• Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας