Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Real Estate

Ακίνητα Μετά την Κρίση (Μεσιτεία – Εκτίμηση- Επένδυση)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Computer Start
ΑΘΗΝΑ
01/12/2017
70 Ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Φρίξος Σακελλάρης, Πολιτικός Μηχανικός, MRICS - Μέλος του Βρετανικού Βασιλικού Συλλόγου Ορκωτών Πραγματογνωμώνων (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS) & Πιστοποιημένος Εκτιμητής. Επίσης είναι μέλος σε πολλούς οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, η Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων, ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, ο Αμερικανικός Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών (American Society of Civil Engineers - ASCE), το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εκτιμητών (Appraisal Institute), το Royal Institution of Chartered Surveyors (UK), το Investment Property Forum. Είναι επίσης βασικό μέλος στο Sustainability Task Force του RICS Europe.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους-συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων- Real Estate και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές-επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το σεμινάριο χωρίζεται σε τέσσερις (4) βασικές ενότητες:

1. Ανάλυση & Παρουσίασητης Ελληνικής Κτηματαγοράς (Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market)
• Εισαγωγή
• Ανάλυση Ακινήτων
• Βασικές Έννοιες
• Ορισμοί
• Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
• Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
• Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

2. Βασικές Αρχές της Εκτίμησης Ακινήτων (Basic Principles of Real Estate Valuation)
• Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
• Η Διαδικασία της Εκτίμησης
• Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
• Συλλογή Στοιχείων
• Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
• Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
• Ανάλυση της Αγοράς
• Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (HighestandBestUseAnalysis)
• Η Μέθοδος Κοστολόγησης
• Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

3. Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών - Κτηματομεσίτης (Principles in Real Estate Services - Estate agent)
• Ο μεσίτης – Η ανάγκη για μεσίτη – Είδη ακινήτων – Κατευθυντήριες γραμμές
• Πωλητής
• Αγοραστής
• Υπόδειξη-Προσφορά-Χειρισμός Αντιρρήσεων-Κλείσιμο
• Μισθώσεις-Μισθωτήρια συμβόλαια
• Τεχνική Ορολογία – Επενδυτικό Ακίνητο
• Τεχνολογία
• Προσωπικό Μάρκετινγκ / Branding
• Οργάνωση χρόνου
• Προοπτικές καριέρας

4. Διαχείριση & Επένδυση σε ακίνητα (Real Estate Management and Investment)
• Μέθοδος Εισοδήματος
• Συμπληρωματικές Εκτιμητικές Μέθοδοι
• Εκτίμηση Επενδυτικού Ακινήτου
• Διαχείριση Ακινήτων
• Ολοκλήρωση Σεμιναρίου

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START (Η Βεβαίωση Σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Διάρκεια: 70 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία (4 ½ μήνες)
• Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
• Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class).

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας