Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

100Α – BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχαν/νου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π & Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KΕΛΕ - Κέντρο Λογιστικών Εφαρμογών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

α) Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες Λογιστηρίου
β) Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία.

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Βοηθού Λογιστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Συνοπτικό Πρόγραμμα
Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
- Βασικές Έννοιες Νόμου
- Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
- Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
- Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
- Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
- Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
- Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής
Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
- Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων
Εργασίες Βοηθού Λογιστή
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
- Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
- Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
- Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
- Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
- Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
- Διαχείριση Συναλλαγματικών
- Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
- Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
- Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
- Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ)
- Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
- Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
- Διαχείριση Εξαγωγών
- Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
- Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
- Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
- Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
- Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
- Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
- Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5)
- Σύνταξη Ισοζυγίων
- Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
- Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
- Υπολογισμός Προβλέψεων
- Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
- Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
- Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
- Αποτελέσματα
- Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA SOFTONE KAI UNION
 «Softone» - «ERP» Πιστοποιημένο από την Softone
 UNION Γενική Λογιστική
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1o Τμήμα 09/09/2019 (Απογευματινό)
2o Τμήμα 12/10/2019 (Σαββατοκύριακου)

Δευτέρα - Τετάρτη: 18:00 - 21:30
Σάββατο - Κυριακή: 10:00 - 14:30
Διάρκεια 3 μήνες

Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων
Παρέχεται Αντίστοιχη Βεβαίωση
Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας