ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης Παν. Μακεδονίας
Σεμινάρια Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης
Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής
Με διεθνή Πιστοποίηση
Μοριοδότηση στο Δημόσιο
education

Σεμινάρια: Εκπαίδευση

Κατηγορίες Σεμιναρίων

v

Βρέθηκαν 1298 Σεμινάρια

ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
Σκοποί του προγράμματος είναι η διερεύνηση της ταυτότητας του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία, η Λήψη Αποφάσεων σε εποχή με ρευστά ‘δεδομένα’, η αντιμετώπιση μεταβάσεων από γνωστές σε άγνωστες καταστάσεις και η Δυναμική της Ομάδα...
ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
To Aegean Lifelong Learning Center προσφέρει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα δια βίου μάθησης στην κλινική πρακτική της Εργοθεραπείας με τίτλο “Εργοθεραπεία: Αρχές και Μέθοδοι στην Κλινική Πρακτική”....
ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
Στόχος του προγράμματος είναι η εις βάθος κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της γλωσσικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών αλλά και της φύσης των αναπτυξιακών διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου. ...
ΑΘΗΝΑ 01/10/2018
Το Aegean Lifelong Learning Center, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-2 του Aegean College προσφέρει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου 7 στις Αναπτυξιακές Διαταραχές και τις Ειδικές Ανάγκες σε αποκλει...
Το 6ωρο σεμινάριο προσφέρεται με έμφαση στην ενότητα Σχολικές συνθήκες που σχετίζονται με τα ευρήματα στο WISC-V (π.χ. τί αναμένεται μαθησιακά από ένα μαθητή με χαμηλή Λεκτική Κατανόηση, κ.α. αναλυτικά για κάθε δείκτη) και στην...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τα μαθησιακά και συμπεριφορικά προβλήματα (π.χ. κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα, προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολίες στη μάθηση...
ΑΘΗΝΑ 24/09/2018
Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνετε κι εσείς ένας επαγγελματίας ανιματέρ και να έχετε την ευκαιρία μιας επιτυχημένης καριέρας στον χώρο των παραστατικών τεχνών! ...
ΑΘΗΝΑ 23/09/2018
Στόχος των Ημερίδων είναι η ευαισθητοποίηση στη μέθοδο του Θεατρικού παιχνιδιού που στο «Σχολείο Παιχνιδιού» διαρκώς εξελίσσεται και ερευνά νέους αισθητικούς, παιδαγωγικούς, καλλιτεχνικούς και διδακτικούς δρόμους....
ΑΘΗΝΑ 22/09/2018
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων’ αποτελεί μια ολοκληρωμένη προετοιμασία που θα οδηγήσει με επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τόσο στη τράπεζα θεμάτων τόσο και στη μικροδιδασκαλία....
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο του θεατρικού παιχνιδιού και η μεθοδολογία διδασκαλίας του στα παιδιά, και η ενδυνάμωση του βιογραφικού με την απόκτηση του πιστοποιητικού για την αγορά εργ...
Το πρόγραμμα επιδιώκει την εκπαίδευση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την προσχολική αγωγή και γενικότερα με την πρώτη παιδική ηλικία ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ως ενιαίο πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης ......
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 01/09/2018
Διεξάγεται επίσης: ΑΘΗΝΑ
In this workshop I will draw on research and the experiences of teachers to discuss some limitations with the way that grammar focused lessons are often structured in ELT materials and course-books. I will demonstrate how these...
Η αναλυτική παρουσίαση των σύγχρονων θεωριών μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, η κατανόηση βασικών εννοιών της εκπαίδευσης ενηλίκων, των χαρακτηριστικών προσδοκιών και αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων ......
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή, επαγγελματία και θεραπευτή ειδικής αγωγής ....
ΑΘΗΝΑ 30/07/2018
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους....
Η παροχή εξειδίκευσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλογή και αποτελεσματική εφαρμογή ......
ΑΘΗΝΑ 30/07/2018
Το πρόγραμμα επιδιώκει την κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων, που ασχολούνται ιδιωτικά ή εργάζονται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ατόμων με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις που καλύπτουν τομείς ψυχολογί...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/07/2018
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η προετοιμασία και η ενίσχυση των συμμετεχόντων εκπαιδευτών ώστε να διδάξουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας....
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση ειδικών γνώσεων στο αντικείμενο της μουσικοκινητικής αγωγής και της μεθοδολογίας της στα παιδιά, και η ενδυνάμωση του βιογραφικού με την απόκτηση του πιστοποιητικού για την αγορά εργασίας....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19/06/2018
Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους. ...

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας