Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τραπεζούντος & Διγενή Ακρίτα, 90200 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 3630050
FAX: 210 3636917
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων είναι επιστημονική εταιρεία, Αστική Μη Κερδοσκοπική, Διεθνώς αναγνωρισμένος Οργανισμός ως Authorized National Body (ΑΝΒ), πλήρες και αποκλειστικό μέλος του International Institute of Welding (IIW) και τουEuropean Welding Federation (EWF).

Οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου, είναι:
• Η πιστοποίηση προσώπων, επαγγελματιών των τεχνικών κλάδων,σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές:
- Διεθνών Μηχανικών Συγκολλήσεων (International Welding Engineers [IWE] by IIW/EWF)
- Τεχνολόγων Συγκολλήσεων (International Welding Technologist by IIW/EWF)
- Επιθεωρητών Συγκολλήσεων (International Welding Inspectors by IIW/EWF) κλπ.
- Εργατοτεχνιτών Συγκολλητών. Δίπλωμα Διεθνούς Συγκολλητή (International Welder)
- Ενδοεπιχειρησιακές πιστοποιήσεις Συγκολλητών σύμφωνα με εταιρικές προδιαγραφές.

• Η οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου, στα πλαίσια επιστημονικών ερευνών, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης Διπλωματούχων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανικών, Τεχνιτών και Εργατών συγκολλητών είτε τεχνιτών για πάσης φύσεως μεταλλικές κατασκευές.
- NACE Coating Inspectors CIP level 1, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών και γραπτών εξετάσεων

Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση & Πιστοποίηση προσφέρεται σε εταιρείες:
Σε όλη την Ελλάδα & Κύπρο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.