06/07/2020

ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ και IST College προσφέρουν 3 υποτροφίες σε προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας

Προπτυχιακά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»
 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου «ΑΙΓΕΑΣ» προσφέρει τρεις υποτροφίες, πλήρους φοίτησης, σε προπτυχιακά προγράμματα (Bachelors) του IST College, τριετούς διάρκειας, σε τελειόφοιτους μαθητές Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2019-20.
 
H προκήρυξη των υποτροφιών έχει αναπτυχθεί για την υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων τελειόφοιτων μαθητών λυκείου, προκειμένου ανεμπόδιστα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές στο αντικείμενο που επιθυμούν και γίνεται στο πλαίσιο της δράσης «Επενδύουμε στα ταλέντα μας και στις δεξιότητές μας: Το κλειδί για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Brand yourself, brand your future». Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στην Αθήνα από το IST College σε συνεργασία με το Glyndwr University της Μεγ. Βρετανίας: 
  • BA Business
  • BA Hospitality, Tourism and Event Management 
  • BSc Computer Science 
  • BSc Psychology
Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις τρεις (3) υποτροφίες υποβάλλοντας την σχετική αίτηση συμμετοχής τους. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να είναι Μαθητές της Γ’ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 (ώστε στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς να διαθέτουν Απολυτήριο Λυκείου). Η υποτροφία θα δοθεί με επιλογή, βάσει των κριτηρίων και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ενότητα: «Κανονισμός - Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Επιλογή των Τριών (3) Προπτυχιακών Υποτροφιών» και οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρουσιασθούν σε συνέντευξη με την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών, εφόσον κληθούν. 
 
Η καταληκτική ημερομηνία της αίτησης συμμετοχής και όλων των σχετικών δικαιολογητικών είναι η 10η Ιουλίου 2020. 
 
Τα ονόματα των δικαιούχων υποτρόφων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του IST College στις 31 Ιουλίου 2020.
Διαβάστε επίσης