03/07/2018

Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα τον "Άνθρωπο και το Νερό"

Μεταπτυχιακά

H Εδρα UNESCO Con-E-Ect που εδρεύει στο ΤΕΙ ΑΜΘ και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δασοπονίας, με την υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπή της UNESCO, προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο « Άνθρωπος & Νερό» επιχειρώντας την πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση του φυσικού πόρου «Νερό» εξετάζοντας το, αναλύοντας το και προσφέροντας εκπαιδευτικές γνώσεις σχετικές με αυτό με Βιολογικό, Χημικό, Μηχανικό, Οικονομικό, Ιστορικό και Νομικό Υπόβαθρο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του έγκειται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει δύο παράλληλες κατευθύνσεις, αυτή της «έλλειψης» και αυτή της «περίσσειας» σε συνδυασμό με την ολιστική προσέγγιση που αναφέραμε, το κάνουν μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται
Α) Σε νέους επιστήμονες από την χώρα μας και το εξωτερικό, οι οποίοι σκοπεύουν να επιχειρήσουν Ακαδημαϊκή ή Ερευνητική καριέρα, σε τομείς της Ταμίευσης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης, Προστασίας, Αξιοποίησης και Ελέγχου του Νερού είτε ως φυσικού πόρου, είτε ως αγαθού, είτε ως ενδεχόμενου κινδύνου με την πλημμυρική του δράση.
Β) Σε στελέχη οργανισμών, εταιριών και φορέων Ιδιωτικών ή Δημόσιων που έχουν ως αντικείμενο το νερό και ασχολούνται ή υπηρετούν αυτό, είτε από κοινωνικοοικονομικής, είτε από πολιτικής, είτε από τεχνικής, είτε από βιοϊατρικής πλευράς, είτε τέλος από πλευράς παροχής πολιτικής προστασίας από αυτό.
Γ) Σε φυσικά πρόσωπα με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο, τα οποία διαθέτουν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν τεχνικές εταιρίες, εργαστήρια, τεχνικά γραφεία ή επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ή πρόκειται να είναι το νερό, εξεταζόμενο από όλες τις πλευρές και σκοπιές που προαναφέρθηκαν.

Όλα τα υπό το Α), Β), Γ), αναφερόμενα άτομα στα οποία απευθύνεται, δύναται να προέρχονται αφενός από την χώρα μας, αφετέρου δε από το εξωτερικό, δεδομένου του ισχυρού διεθνιστικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. αυτού, καθώς εκπονείται σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, που φιλοξενείται στο Τμήμα Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ ΑΜΘ. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. τυγχάνει της υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

  1. Ένας μεταπτυχιακός τίτλος με αναγνώριση από την UNESCO.
  2. Ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση στη διαχείριση νερού σε "περίσσεια" αλλά και έλλειψη.
  3. Διδασκαλία σε εξειδικευμένο εργαστήρια αλλά και στο πεδίο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  4. Ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελούμενο από εξέχοντες καθηγητές και επισκέπτες καθηγητές του Εξωτερικού και της χώρας μας. Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο.
  5. Δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε Διεθνείς Οργανισμούς

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα δυο αντιστοιχούν στη θεωτητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και εκφράστε το ενδιαφέρον σας!

Διαβάστε επίσης