30/01/2018

Παιδοψυχολογία & Ψυχολογία Εφήβων - Για 1η φορά στην Ελλάδα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ επαγγελματικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου

Μεταπτυχιακά

Advanced Professional Diploma in Child and Adolescent Psychology
*Επιπέδου 11 με 60 credits (SCQF) - αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF)

Το  Μητροπολιτικό Κέντρο δια Βίου Μάθησης του Ομίλου ΑΚΜΗ,  καινοτομεί για μία ακόμη φορά με το  Πρόγραμμα  Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου στην Παιδοψυχολογία και την Ψυχολογία Εφήβων με Διεθνή Πιστοποίηση SQA (Scottish Qualification Authority).

Πρόκειται για το πρώτο  πιστοποιημένο επαγγελματικό  πρόγραμμα μετεκπαίδευσης – μεταπτυχιακού επιπέδου – στην Παιδοψυχολογία και την Ψυχολογία των Εφήβων επιπέδου 11 με 60 πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχεί σε επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πρoσόντων. Στο Πρόγραμμα διδάσκει ένα επιτελείο κορυφαίων Επιστημόνων ενώ η συμμετοχή προϋποθέτει υποχρεωτική Εποπτευόμενη Κλινική Πρακτική εκατό (100) ωρών σε συνεργαζόμενα με το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πλαίσια & δομές και ολοκληρώνεται με την επιτυχή αξιολόγηση εργασιών τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό σκέλος.

Το Πρόγραμμα  τελεί υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων, στην κατανόηση των αναπτυξιακών ορόσημων κάθε ηλικιακής ομάδας, στην ψυχολογική αξιολόγηση νηπίων, παιδιών και εφήβων, καθώς και σε θεραπευτικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την ομαλή συναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Η μετεκπαίδευση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση έμπειρων εισηγητών και δίνεται έμφαση στο διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης. 

Με αφορμή το 1ο επιστημονικό forum για την Παιδοψυχολογία και την Ψυχολογία Εφήβων, το Σάββατο 24/2/2018 10.00-14.30 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια που διοργανώνεται από το Μητροπολιτικό Κέντρο Μάθησης και τη Διαγνωστική και Θεραπευτική μονάδα για το παιδί «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» μιλήσαμε αναλυτικά με την Καθηγήτρια του Προγράμματος  Δρ. Ευγενία Σουμάκη- Παιδοψυχίατρο /Ψυχαναλύτρια, εισηγήτρια του forum  μαζί με την Έλενα Τερζίογλου-Κλινική Ψυχολόγο,την Δρ. Ελένη Λιβανίου-Εκπαιδευτική Ψυχολόγο και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας, και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη.

Κυρία Σουμάκη, το πρόγραμμα είναι πράγματι καινοτόμο. Που ακριβώς συνίσταται η καινοτομία του; 
Είναι η πρώτη φορά που παρόμοιο Πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα. Το Μητροπολιτικό Κέντρο δια βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ, καινοτόμο για μία ακόμη φορά, κάνει πράξη την εκπαίδευση σε μία βασική εξειδίκευση στο χώρο της Ψυχολογίας Παιδιών και Εφήβων. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους επιμορφούμενους εκτενή γνώση των βασικότερων θεωρητικών αρχών στην εφαρμοσμένη παιδοψυχολογία και την ψυχολογία εφήβων, καθώς και επαγγελματική γνώση, όπως το σεβασμό για τις αρχές, τη δεοντολογία και την ηθική του επαγγέλματος. Και είναι η πρώτη φορά που  πιστοποιείται επαγγελματικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης  στο γνωστικό αντικείμενο και κλινικό πεδίο της Παιδοψυχολογίας και Ψυχολογίας Εφήβων με απονομή πιστωτικών μονάδων στην Ελλάδα!
Πιο ειδικά, με διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, και το τονίζω αυτό και υπό την καθοδήγηση έμπειρων εισηγητών, και τον Συντονισμό της Παιδοψυχολόγου Λιάνας Αργυροπούλου, οι μετεκπαιδευόμενοι  θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν τη γνώση τους στην κατανόηση των αναπτυξιακών σταδίων και ορόσημων κάθε ηλικιακής ομάδας, να εξετάσουν τις πιθανές εξηγήσεις επιθυμητών/λειτουργικών ή μη επιθυμητών/λειτουργικών συμπεριφορών και να αποκτήσουν κριτική κατανόηση διαφορετικών θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα; Σε ποιους απευθύνεται;
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Ψυχολόγους με νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου καθώς και σε νέους πτυχιούχους ψυχολογίας και ενεργούς φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Ψυχολογίας. Απευθύνεται επίσης σε επαγγελματίες ή απόφοιτους Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Υγείας.
Σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και την κλινική τους εμπειρία, αλλά και σε επαγγελματίες, οι οποίοι θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τη γνώση τους και να επεκτείνουν το φάσμα της κλινικής τους εμπειρίας.

Μιλήσατε για εποπτευόμενη κλινική πρακτική. Πως είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα; 
Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική πρακτική σε συνεργαζόμενες δομές και πλαίσια με το Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, και ολοκληρώνεται με την γραπτή αξιολόγηση  των μετεκπαιδευόμενων,  καθώς και την εκπόνηση μελέτης περίπτωσης.
Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εξοικείωση των επιμορφούμενων με διαφορετικές δομές ψυχικής υγείας και κυρίως, με το κλινικό έργο, δηλαδή την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση, και συμβουλευτική αντιμετώπιση δυσκολιών προσαρμογής και ψυχικών δυσλειτουργιών παιδιών και εφήβων, αλλά και των οικογενειών τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ενοποίηση και απαρτίωση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, η κατανόηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου στην πράξη σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον με επαγγελματίες συναδέλφους καθώς και συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Μέσα από την εποπτεία διασφαλίζεται η επαγγελματική εξέλιξη, η ορθή πρακτική με σεβασμό στους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και αναπτύσσεται η ικανότητα αναστοχασμού πάνω σε προσωπικά ζητήματα που θέτουν προκλήσεις για τον επαγγελματία, στη θεραπευτική σχέση, στην επιλογή των παρεμβάσεων και το κλινικό έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 1ο Forum για την Ψυχολογία Παιδιών και Εφήβων  ή το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μητροπολιτικό Κέντρο δια Βίου Μάθησης κα Καλή Ζούνη, 210-3801133

Διαβάστε επίσης