08/09/2017

Περισσότερα από 100 πλαίσια Κλινικής Πρακτικής για τη ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Προπτυχιακά

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο διαθέτει μακρά εκπαιδευτική παράδοση – περισσότερα από είκοσι (20) χρόνια - στις Επιστήμες Υγείας. Σήμερα, προσφέρει τη μεγαλύτερη σε εύρος επιστημών ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ, σε συνεργασία με διακεκριμένα δημόσια Βρετανικά Πανεπιστήμια. Η Σχολή προσφέρει ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ προγράμματα σε επιστήμες όπως η Ποδιατρική, η Νοσηλευτική, η Φυσικοθεραπεία, η Λογοθεραπεία, η Εργοθεραπεία, η Διαιτολογία, η Βιοϊατρική και η Προπονητική και Φυσική Αγωγή. Επιπλέον, προσφέρει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ προγράμματα στη Φυσικοθεραπεία και την Προηγμένη Διαιτολογική Πρακτική.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία και σημαντικά πλεονεκτήματα της φοίτησης στη ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί η Κλινική Πρακτική. Η ποιότητα και εγκυρότητα της κλινικής άσκησης θεωρείται μια από τις σοβαρότερες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ακαδημαϊκή αποφοίτηση, όσο και για την εξοικείωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και την απόκτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, η κλινική άσκηση των φοιτητών της ΣΧΟΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ υλοποιείται σε περισσότερα από 100 συνεργαζόμενα με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο πλαίσια στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, θεραπευτήρια και κλινικές κ.α) και συχνά αποτελεί το εφαλτήριο της μετέπειτα επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων.

Βασικός στόχος της πρακτικής άσκησης είναι οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη έμπειρων εκπαιδευτών, να έρθουν σε επαφή με όσο το δυνατό μεγαλύτερη γκάμα περιστατικών και περιπτώσεων στο επάγγελμα της επιλογής τους, προκειμένου να εφοδιαστούν κατάλληλα με την απαραίτητη γνώση και εμπειρία, η οποία αργότερα θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας.

Δείτε αναλυτικές δηλώσεις εκπροσώπων των συνεργαζόμενων με τη ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου Κλινικών Πλαισίων εδώ.

Περισσότερα για τη ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στο www.mitropolitiko.edu.gr.

Διαβάστε επίσης