29/08/2017

Η 1η Ελληνο-Αραβική επένδυση στην ανώτατη εκπαίδευση με την ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

Προπτυχιακά

To City Unity College σε συνεργασία με την Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport και τη στήριξη του Ελληνοαραβικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Αναπτύξεως και της Arab League προχώρησε στην ίδρυση της 1ης Ελληνοαραβικής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγραμμάτα σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο για Πλοίαρχους, Μηχανικούς και Ηλεκτρολόγους του Εμπορικού Ναυτικού.

Συνδυάζοντας τη θεωρητική εκπαίδευση με την πρακτική εξάσκηση βασισμένη στη χρήση σύγχρονων προσομοιωτών – simulators καθώς και σε μηχανουργεία και την αναγκαία ναυτολόγηση των σπουδαστών ως δόκιμοι σε πλοία του εμπορικού ναυτικού ή στο 1ο εκπαιδευτικό πλοίο «AIDA IV», οι απόφοιτοι αποκτούν ταυτόχρονα τίτλους σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης COC Ανθυποπλοιάρχου ή 3ου Μηχανικού.

Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης COC Ανθυποπλοιάρχου και 3ου Μηχανικού αναβαθμίζονται σε COC Υποπλοιάρχου ή 2ου Μηχανικού μετά από 18 μήνες ναυτολόγησης και σε COC Πλοιάρχου ή 1ου Μηχανικού μετά από 36 μήνες ναυτολόγησης.

Προσφερόμενα Bachelor, Master Degrees & PhD :

BACHELORS
1. BSc IN MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY – MARINE ELECTRICAL TECHNOLOGY + COC 3RD ENGINEER
2. BSc ΙΝ MARINE ENGINEERING TECHNOLOGY + COC 3RD ENGINEER
3. BSc IN MARINE TRANSPORT TECHNOLOGY – MARITIME SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION + COC 2ND MATE
4. BSc IN MARINE TRANSPORT TECHNOLOGY – MARITIME TECHNOLOGY+ COC 2ND MATE
5. BSc IN MARINE TRANSPORT TECHNOLOGY – SHIPPING AND PORT OPERATIONS+ COC 2ND MATE
6. BSc IN MARINE TRANSPORT TECHNOLOGY – OFFSHORE OPERATIONS TECHNOLOGY + COC 2ND MATE

MASTERS
1. MSc IN HYDROGRAPHIC SURVEYING PROGRAM
2. MSc IN SHIP OPERATION & MARINE SAFETY PROGRAM
3. MSc IN PROTECTION OF MARINE ENVIRONMENT
4. MSc IN ADVANCE NAVIGATION
5. MSc IN MARINE ENGINEERING SURVEYING
6. MSc IN MARITIME SAFETY OPERATION MANAGEMENT
7. MSc IN SHIP AND PORT OPERATION MANAGEMENT
8. MSc IN MARINE SURVEY

PhD
1. PhD in the field of Maritime Technology, Offshore and Marine Research

Όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στην Ελληνοαραβική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210 32 43 222, ή αποστείλουν email στο info@cityu.gr προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους & τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα της επιλογής τους.

Με τη συνεργασία και με τη στήριξη:

Διαβάστε επίσης