18/10/2016

Τελευταία εβδομάδα υποβολής αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Μεταπτυχιακά

Τελευταία εβδομάδα υποβολής αιτήσεων για 17 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ξεκινούν την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών
• Executive MBA (Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη)
• MSc in Management (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
• MSc in Banking and Finance (Τραπεζική και Χρηματοοικονομική)
• MSc in Environmental Management and Sustainability (Περιβαλλοντική Διαχείριση και Αειφορία) (Κατευθύνσεις: Environmental Management - Sustainable Tourism Management)
• MSc in Strategic Product Design (Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων) (Κατευθύνσεις: Product Management - Product Creativity & Design - Industrial Design & Innovation)
• MSc in International Accounting, Auditing, and Financial Management (Διεθνής Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση)
• MSc in Hospitality and Tourism Management (Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία)
• LL.M. in Transnational and European Commercial Law , Mediation, Arbitration and Energy Law (Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Διαμεσολάβηση, Διαιτησία και Δίκαιο Ενέργειας)
• MA in Art, Law and Economy (Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία)
• MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρηματικότητα, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
• MA in Black Sea & Eastern Mediterranean Studies (Σπουδές στη Μαύρη Θάλασσα)
• MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia (Κλασσική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία της Μακεδονίας)

Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας
• MSc in Information and Communication Technology (ICT) Systems (Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)
• MSc in e-Business and Digital Marketing (MSc in e-Business and Digital Marketing)
• MSc in Mobile and Web Computing (Κινητή και Διαδικτυακή Υπολογιστική)
• MSc in Communications and Cyber Security (Τηλεπικοινωνίες και Κυβερνο-ασφάλεια)
• MSc in Energy Systems (Ενεργειακά Συστήματα)
• MSc in Energy Management (Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων)
• MSc in Energy Building Design (Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων)

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος αποτελεί το πρώτο και μόνο ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της χώρας. Παρέχει δεκαεννέα (19) μεταπτυχιακά προγράμματα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας στους τομείς της οικονομίας και διοίκησης επιχειρήσεων, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της πληροφορικής, του σχεδιασμού προϊόντων, της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της νομικής επιστήμης.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο 2310807520 ή μέσω admissions@ihu.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.

Διαβάστε επίσης