13/09/2016

Δωρεάν Σεμινάριο: Επιχειρηματικότητα για Γυναίκες από το Σπίτι

Καριέρα

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Pro.Women, η ΜΚΟ CIVIS PLUS καλεί γυναίκες και ειδικά μητέρες που θα ήθελαν να δημιουργήσουν την δικιά τους «επιχείρηση από το σπίτι» σε ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι που θα τους οδηγήσει σε μια νέα επαγγελματική προοπτική.

Για συμμετοχές στείλτε άμεσα email με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο project@civisplus.gr με την ένδειξη ProWomen ή τηλεφωνήστε στο 2110121441.

Περισσότερες πληροφορίες: http://civisplus.gr/

Λίγα Λόγια για την ΜΚΟ CIVIS PLUS
Η CIVIS PLUS ιδρύθηκε το 2011 και θεσμοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2012. Είναι ένας ανεξάρτητος και κοινωφελής Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στον οποίο απαγορεύεται ρητά η διανομή οποιουδήποτε κέρδους. Υιοθετεί στη λειτουργία του τη Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας που επιβάλλει τη διαφάνεια και τον έλεγχο στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ανά τον κόσμο.

Η δράση μας στη CIVIS PLUS στοχεύει στη δημιουργία των όρων που θα επιτρέψουν την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη όλων των ανθρώπων –ασχέτως εθνικής καταγωγής, πολιτισμικής ταυτότητας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού- στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Η κοινωνική ένταξη, η ισότητα, η πολυπολιτισμικότητα, η κοινωνική δράση και συμμετοχή είναι οι γνώμονες στους οποίους στηρίζεται κάθε μας πρωτοβουλία και δράση.

Μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούμε στηρίζουμε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε την κοινωνία πάνω στα ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα καθώς και τις παραβιάσεις τους, προωθούμε το πνεύμα του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς και καλλιεργούμε το αίσθημα της αλληλεγγύης.

Οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε και τις οποίες στηρίζουμε περιλαμβάνουν ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο έχουν υπάρξει ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα διακρίσεων, ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ιδιαίτερα ανέργους, ανθρώπους που δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Το έργο μας βασίζεται στα στελέχη και τους εθελοντές μας, σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδρύματα που μας παρέχουν χρηματοδότηση καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες που στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας παρέχουν υλική στήριξη.