01/08/2016

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Ελεγκτική από το ΕΚΠΑ - Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Μεταπτυχιακά

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρει η Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής επιστήμης, οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης, ελεγκτικής και λογιστικής.

Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών και στην προετοιμασία για διδακτορικές σπουδές.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που διαθέτουν πτυχίο οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται όσοι φοιτητές κριθούν ότι έχουν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του.

Για την επιλογή των υποψηφίων, το ΜΠΣ έχει δική του εσωτερική διαδικασία επιλογής η οποία λαμβάνει υπόψη:

  • Πτυχίο και βαθμό πτυχίου,
  • Ξένες γλώσσες,
  • Συστατικές επιστολές,
  • Προσωπική συνέντευξη,
  • Πρόσθετα προσόντα όπως GMAT, GRE, εργασιακή εμπειρία, δεύτερο τίτλο σπουδών ή ΜΠΣ, γνώσεις Η/Υ, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.

Περισσότερες Πληροφορίες: Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Ελεγκτική στο ΕΚΠΑ - Επίσημη Ιστοσελίδα

Δείτε επίσης: Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά

 

Διαβάστε επίσης