24/11/2015

Τι να αναζητάτε σε μια δουλειά εκτός από τα χρήματα (infographic)

Καριέρα

Τα χρήματα μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη, αλλά όταν αναζητάτε την επόμενη δουλειά σας, τι άλλο πρέπει να λαμβάνετε υπόψη; Σύμφωνα με το Society for Human Resource Management το 26% των εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν πως η εταιρική κουλτούρα είναι ζωτικής σημασίας για να νιώθει κανείς ικανοποιημένος από τη δουλειά του. Το 59% πιστεύει πως οι ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη ή εξέλιξη είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Το 14% θεωρεί πως η συγκεκριμένη επαγγελματική εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι απαραίτητες αναφορικά με την επαγγελματική ικανοποίηση. 

Infographic by: accountingprincipals

Πηγή: Visualistan