Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Μηχανολογία & Τεχνολογία

Ph.D. by Publication

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μάρτιος 2020, Νοέμβριος 2020
3 έτη
PhD
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

To qualify for registration you must fulfil the following criteria:
- A good first degree qualification or its equivalent.
- (For Route B) be employed in a research post or a post which permits you to undertake research or professional or creative practice at advanced level and to have held such a post for at least two years.
- Be positive, enthusiastic and determined to succeed.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Το διδακτορικό δίπλωμα μέσω διατριβής απονέμεται στον υποψήφιο ο οποίος έχει παρουσιάσει και υποστηρίξει τη διατριβή του έπειτα από κριτική έρευνα και αξιολόγηση κάποιου εγκεκριμένου θέματος το οποίο προσφέρει ανεξάρτητη και αυθεντική συνεισφορά στη γνώση και ταυτόχρονα κατανοεί τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους στον επιλεγμένο τομέα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για αυτούς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα υπό επίβλεψη σε διδακτορικό επίπεδο η οποία θα οδηγήσει στην εκπόνηση της διατριβής η οποία θα θεωρηθεί αυθεντική και ανεξάρτητη συνεισφορά στη γνώση έτσι ώστε να αποδεικνύεται η απόκτηση του παραπάνω διπλώματος. Αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα είτε απευθείας ή μέσω του Mphil προγράμματος.

 Τα διδακτορικά διπλώματα απονέμονται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν:
- δημιουργήσει και ερμηνεύσει νέα γνώση, μέσω πρωτότυπης έρευνας ή άλλες προηγμένες τεχνικές ευρυμάθειας, οι οποίες εξετάζονται από ακαδημαϊκούς αξιολογητές, επεκτείνοντας την αιχμή της τεχνολογίας και ταυτόχρονα χρήζουν δημοσίευσης σε εγκεκριμένα επιστημονικά περιοδικά.
- παρουσιάσει μια συστηματική απόκτηση και κατανόηση ενός σημαντικού κορμού γνώσης η οποία να είναι στην πρώτη γραμμή της ακαδημαϊκής περιοχής ή τους τομείς της επαγγελματικής πρακτικής.
- την γενική ικανότητα να αντιληφθούν, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχεδίου για τη δημιουργία νέας γνώσης, εφαρμογές ή κατανόηση της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας και της έρευνας καθώς και να προσαρμόσει το σχεδιασμό του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που πιθανόν θα ανακύψουν.
- παρουσιάσει μια λεπτομερή κατανόηση των τεχνικών που εφαρμόζονται για την προηγμένη ακαδημαϊκή έρευνα

Τυπικά οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ικανοί να:
- προβούν σε ενημερωμένες αποφάσεις για πολύπλοκα ζητήματα σε ειδικούς τομείς, συχνά ελλείψει δεδομένων, καθώς και να είναι σε θέση να επικοινωνούν τις ιδέες και τα συμπεράσματά τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα σε εξειδικευμένα και μη εξειδικευμένα ακροατήρια.
- να συνεχίσουν να αναλαμβάνουν την θεωρητική ή/και την εφαρμοσμένη έρευνα και την ανάπτυξη σε προχωρημένο επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των νέων τεχνικών, ιδεών ή προσεγγίσεων.
- κατέχουν την ποιότητα και τις ευέλικτες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση που απαιτείται δια μέσου προσωπικής άσκησης και ταυτόχρονα την ευθύνη που χρειάζεται σε μεγάλο βαθμό για την αυτόνομη πρωτοβουλία σε πολύπλοκες και απρόβλεπτες καταστάσεις, σε επαγγελματικά ή ισοδύναμα περιβάλλοντα.

Ερευνητικές Περιοχές

Το πανεπιστήμιο του Bolton μπορεί να προσφέρει και να υποστηρίξει φοιτητές PhD/MPhil οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα επόμενα ερευνητικά πεδία:

Γραφικών Τεχνών και Σχεδιασμού
Λογιστική και Διοίκηση
Δομικών Έργων & Πολιτικών Μηχανικών
Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστήμες των Υπολογιστών
Εκπαίδευση
Μηχανολογία
Αγγλική Γλώσσα & Δημιουργική Συγγραφή
Επιστήμες Υγείας
Πληροφοριακά Συστήματα
Χρηματοοικονομική στο Ισλάμ
Νομικές Επιστήμες, Έρευνα & Καινοτομία
Ιατρική, Βιοΐατρική και επιστήμες Υγείας
Φωτογραφία
Ψυχολογία
Αθλητισμός, Επιδόσεις & Ανάρρωση
Κοινωνιολογία και Δεοντολογία Αθλητισμού
Θεατρικών Επιστημών
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα

Οι κάτοχοι Διδακτορικού (PhD), πέραν του ότι έχουν εξειδικευτεί στο ερευνητικό αντικείμενο που έχουν επιλέξει, έχουν επίσης αποκτήσει μία δέσμη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς , γεγονός που τους καθιστά πολύ ελκυστικούς στους σημερινούς γρήγορα αναπτυσσόμενους και πολυεθνικούς εργοδότες.

Ολοκληρώνοντας ένα Διδακτορικό, έχετε εμπράγματα αποδείξει κριτική ανάλυση και υψηλή ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, διάθεση αμφισβήτησης παγιωμένων αντιλήψεων και παροχή εναλλακτικών επιλογών, διαχειριστικές ικανότητες, προωθημένες ερευνητικές δεξιότητες, ηγετικές ικανότητες, καθώς και αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι απόφοιτοι Διδακτορικών προγραμμάτων είναι οι κινητήριοι μοχλοί στο εργασιακό τους περιβάλλον, αυτοί στους οποίους βασίζονται οι εργοδότες για την καινοτομία και το επιχειρείν.

Πέρα από το κύρος της κατοχής του ανώτερου ακαδημαϊκού τίτλου, οι απόφοιτοι Διδακτορικών προγραμμάτων έχουν τις περισσότερο επιτυχημένες σταδιοδρομίες και τις υψηλότερες αποδοχές από κάθε άλλο απόφοιτο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας