Μεταπτυχιακά:
Γλώσσες & Μετάφραση

Διερμηνεία Συνεδρίων (Master of Arts in Conference Interpreting-MACI)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Hellenic American College
ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2019
1 έτος πλήρους φοίτησης
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.
Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:
• Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
• Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
• Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διερμηνεία Συνεδρίων έχει πλήρως εναρμονιστεί με τις επιταγές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κατάρτισης Διερμηνέων Συνεδρίων δίνοντας έμφαση τόσο στην ανάπτυξη των απαραίτητων θεωρητικών δεξιοτήτων όσο και στην πρακτική εξάσκηση των αυριανών επαγγελματιών σε όλα τα είδη διερμηνείας. μέσω εργαστηριακών μαθημάτων. Επιπλέον, το ακαδημαϊκό προσωπικό συνδυάζοντας την θεωρητική με την πρακτική του γνώση προσφέρει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που καλύπτει τόσο ζητήματα παιδαγωγικής όσο και επαγγελματικής δεοντολογίας. Η δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου να είναι σε θέση να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις μια θέση μόνιμου ή αυτοαπασχολούμενου Διερμηνέα Συνεδρίων σε μια σειρά εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών καθώς και σε εταιρίες διοργάνωσης συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προγράμματα Σπουδών σε σύμπραξη με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας