Μεταπτυχιακά:
Γλώσσες & Μετάφραση

Μετάφραση (Master of Arts in Translation-MAT)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Hellenic American College
ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2020
1 έτος πλήρους φοίτησης
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.
Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:
• Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
• Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
• Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μετάφραση δίνει έμφαση στο συνδυασμό των θεωρητικών σπουδών στη μετάφραση με την πρακτική εξάσκηση και την προετοιμασία για το επάγγελμα του μεταφραστή. Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού στη Μετάφραση (EMT) και εξοικειώνει τους φοιτητές πλήρως με τη χρήση της γλώσσας και όλες τις εκφάνσεις αυτής ενώ αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η μετάφραση λειτουργεί ως πρακτική και επάγγελμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει εντατική εξάσκηση για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων όσον αφορά το επάγγελμα, την εξοικείωση με έννοιες γλωσσικής ικανότητας και κριτικής σκέψης. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις επιταγές του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προγράμματα Σπουδών σε σύμπραξη με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας