Μεταπτυχιακά:
Γλώσσες & Μετάφραση

Μετάφραση (Master of Arts in Translation-MAT)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Hellenic American College
ΑΘΗΝΑ
Σεπτέμβριος 2018
1 έτος πλήρους φοίτησης
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το ίδρυμα αξιολογεί τις αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό και αποφασίζει την αποδοχή και τοποθέτηση των σπουδαστών στα προγράμματα του Hellenic American University.
Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής δυναμικής καθώς και ακαδημαϊκής αριστείας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές που είναι επιλέξιμοι για εισαγωγή πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου, που να περιέχει ως μέρος των σπουδών στοιχεία ανθρωπιστικών σπουδών ή γενικής παιδείας, ή πτυχίο διαπιστευμένου ιδρύματος.
- Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας γιατους υποψήφιους σπουδαστές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα.
- Αποδεικτικά επάρκειας δεύτερης ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται) ή Ελληνικής γλώσσας .
- Γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μετάφραση δίνει έμφαση στο συνδυασμό των θεωρητικών σπουδών στη μετάφραση με την πρακτική εξάσκηση και την προετοιμασία για το επάγγελμα του μεταφραστή. Συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού στη Μετάφραση (EMT) και εξοικειώνει τους φοιτητές πλήρως με τη χρήση της γλώσσας και όλες τις εκφάνσεις αυτής ενώ αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η μετάφραση λειτουργεί ως πρακτική και επάγγελμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει εντατική εξάσκηση για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων όσον αφορά το επάγγελμα, την εξοικείωση με έννοιες γλωσσικής ικανότητας και κριτικής σκέψης. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις επιταγές του επαγγέλματος του μεταφραστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προγράμματα Σπουδών σε σύμπραξη με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας