Μεταπτυχιακά:
Γλώσσες & Μετάφραση

Διδακτορικό πρόγραμμα στη Γλωσσολογία και στην Επικοινωνία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Hellenic American College
ΑΘΗΝΑ
Μάρτιος 2021
3 έτη πλήρους φοίτησης
PhD
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εισαγωγή στο Διδακτορικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.
Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:
• Μεταπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο
• Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
• Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από τον Basil Hatim με τη συνδρομή διεθνούς επιτροπής ακαδημαϊκών με ευρύ ερευνητικό πεδίο στον τομέα της Γλωσσολογίας, της Επικοινωνίας και των Μεταφραστικών Σπουδών, όπως Carol Chapelle, Eugene Nida και Christopher Candlin. Είναι υπό εποπτεία της καθηγήτριας Juliane House. Ως σπουδαστής στο Πρόγραμμα θα επωφεληθείτε από τη διδασκαλία και την καθοδήγηση καθηγητών διεθνούς φήμης, όπως:
• Vijay Bhatia (University of Hong Kong)
• Jan Blommaert (University of Tilburg)
• Juliane House (Hellenic American University)
• Zhu Hua (Birkbeck College)
• Cornelia Ilie (Malmö University)
• Gabriele Kasper (University of Hawaii)
• Claire Kramsch (University of Berkeley)
• Diane-Larsen Freeman (University of Michigan)
• Rosina Marquez Reiter (University of Surrey)
• Jeremy Munday (University of Leeds)
• Lourdes Ortega (Georgetown University)
• James E. Purpura (University of Columbia)
• Philip Scholfield (University of Essex)
• Marina Terkourafi (Leiden University)

Πλεονεκτήματα του Διδακτορικού Προγράμματος στη Γλωσσολογία και στην Επικοινωνία
Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία και στην Επικοινωνία ξεχωρίζει για την ευελιξία του καθώς συνδυάζει επιτυχώς τα μαθήματα στην τάξη, στο campus, με την ατομική έρευνα. Στα πλαίσια του ευέλικτου αυτού προγράμματος, οι σπουδαστές παρακολουθούν 12 μαθήματα σε προκαθορισμένες συνεδρίες ενώ παράλληλα λαμβάνουν καθοδήγηση για την έρευνά τους και στενή επίβλεψη της διδακτορικής τους διατριβής μέσω ειδικής μαθησιακής πλατφόρμας. Η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές να εργάζονται ενώ παράλληλα σπουδάζουν.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι:
• Κύρια μαθήματα και μαθήματα ειδίκευσης που βοηθούν τους σπουδαστές να διαμορφώσουν το πεδίο των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων
• Καθηγητές διεθνούς φήμης από Πανεπιστήμια της Ευρώπης, του Καναδά και των ΗΠΑ, οι οποίοι διδάσκουν και αναλαμβάνουν την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών
• Δυνατότητα εξειδίκευσης σε τομείς όπως: Διδασκαλία Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, Διαπολιτισμική και Επαγγελματική Επικοινωνία, Μετάφραση και Διερμηνεία
• Εξοικείωση με ευρύ φάσμα ερευνητικών θεμάτων, όπως: Ανάλυση Λόγου, Εκπαίδευση Ξένης Γλώσσας και Αξιολόγηση, Μετάφραση και Διερμηνεία
• Συστηματική εκπαίδευση με ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και χρήση ειδικών λογισμικών όπως το SPSS
• Ευρεία θεώρηση της γλώσσας κατά τρόπο που σας επιτρέπει να αντιληφθείτε τον τρόπο λειτουργίας της σε όλο της το φάσμα και όχι μόνο στο πεδίο εξειδίκευσής σας
• Δυνατότητες δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε συνέδρια
• Καθοδήγηση και προσωπική υποστήριξη από τους καθηγητές για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη των σπουδαστών


Graduate Programs offered through an agreement of cooperation with

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας