Μεταπτυχιακά:
Πληροφορική

MSc Data Science (Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
1 έτος
Master
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής, που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ανάλυση δεδομένων.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  • Πρώτο πτυχίο Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου, από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
  • Συστατικές Επιστολές
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
  • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Οι περιπτώσεις των υποψηφίων οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο - εκτός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - εξετάζονται κατά περίπτωση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

✓ Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών με διεθνή αναγνώριση του πτυχίου που απονέμεται από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London.
✓ Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Data Science στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
✓ Η καλύτερα αμειβόμενη θέση στην αγορά εργασίας με συγκριτικά υψηλό πρώτο μισθό, βάσει ερευνών 2018.
✓ Από τα επαγγέλματα με την πιο υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, βάσει έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
✓ Συνδυασμός θεωρίας με πρακτικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος εργαστηριακών μαθημάτων με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών από μεγάλους όγκους δεδομένων.
✓ Εκπαίδευση σε προηγμένες και επίκαιρες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων.
✓ Μαθήματα σε εργαστήρια με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.
✓ Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
✓ Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι το 1ο ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίσθηκε ως επίσημο πιστοποιημένο κέντρο από τη CISCO.
✓ Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων της Oracle κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ενταχθεί στο Oracle Workforce Development Program ως Oracle University Workforce Development Program Partner στην Ελλάδα.

Περιγραφή
Το Master στην Επιστήμη των Δεδομένων είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη και αύξηση της επίδρασης του συγκεκριμένου κλάδου της Πληροφορικής, παγκοσμίως και στην Ελλάδα.

Τομείς όπως η λήψη αποφάσεων, ο προσδιορισμός εταιρικών στόχων και ευκαιριών, αλλά και προνομιακών πελατειακών ομάδων είναι μερικά από τα καίρια σημεία στα οποία η επιστήμη των δεδομένων προσφέρει προστιθέμενη αξία και καταλυτικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια επιχείρηση.

Το εξειδικευμένο MSc Data Science παρέχει θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο σε διεπιστημονικά θέματα όπως η λήψη αποφάσεων, η ανάλυση δεδομένων, η εξόρυξη δεδομένων και η μηχανική μάθηση με στόχο να παρέχει στους φοιτητές πολύτιμες, για την επαγγελματική εξέλιξη τους, δεξιότητες.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη των Δεδομένων, μπορούν να παρακολουθήσουν εκτός από τους αποφοίτους πληροφορικής, οι απόφοιτοι Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος MSc Data Science γίνονται ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων έχοντας αποκτήσει τις πλέον σύγχρονες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα τους εξοπλίζει με τα κατάλληλα εφόδια και πρακτικές που απαιτούνται για να διεκδικήσουν θέσεις έμπειρων επιστημόνων δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη στους παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς BCS (British Computer Society) και IΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας