Μεταπτυχιακά:
Ψυχολογία

Master στην Εγκληματολογία | Κατεύθυνση: Εγκληματολογική Ψυχολογία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
e-Campus University
ΑΘΗΝΑ
Φεβρουάριος 2020, Απρίλιος 2020, Ιούνιος 2020, Οκτώβριος 2020, Δεκέμβριος 2020
2 έτη
Master
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση στον τομέα της εγκληματολογίας και των εγκληματολογικών επιστημών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων παρέχει πολλαπλές διεπιστημονικές δεξιότητες που επιτρέπουν στον συμμετέχοντα να έχει μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα των εγκληματικών φαινομένων.

Στόχος Προγράμματος
Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εγκληματολογία είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντι-εγκληματικής πολιτικής. Οι κύριοι τομείς της επαγγελματικής παρέμβασης αφορούν τη συμβουλευτική και την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της δικαστικής εξουσίας, τις αμυντικές έρευνες, την αστική και εταιρική ασφάλεια, και τις πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων διεξάγονται πρακτικές ασκήσεις με συζήτηση περίπλοκων δικαστικών υποθέσεων, με σκοπό τη σύνταξη συμβουλών, γνωμών και τεχνικών συμβουλών. Σκοπός των παραπάνω τεχνικών είναι να προετοιμαστούν καλύτερα οι συμμετέχοντες για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και στην παροχή τεχνικών συμβουλών στον ψυχολογικό και ψυχιατρικό εγκληματολογικό τομέα. Η εκπαίδευση αφορά τις κλινικές και εγκληματολογικές δραστηριότητες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά το ποινικό και σωφρονιστικό δίκαιο, τη νομοθεσία περί ανηλίκων και τις δραστηριότητες ψυχολογικής και ψυχιατρικής εγκληματολογίας, σε σχέση με τις ανάγκες τεχνικής συνεργασίας με τις δικαστικές αρχές.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Εγκληματικής Ψυχολογίας οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:
• Ανακαλύπτουν τις πρακτικές δεξιότητες στις συνεντεύξεις, την εκτίμηση κινδύνων και τη διαχείριση περιπτώσεων προσαρμοσμένες σε μια ποικιλία ποινικής δικαιοσύνης και εγκληματολογικών ρυθμίσεων.
• Προσδιορίσουν και εξετάσουν σύγχρονα εγκληματολογικά ζητήματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας, ανεξάρτητα και σε συνεργασία με άλλους.
• Επιδείξουν λογική, κριτική και δημιουργική σκέψη για να προτείνουν λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματολογικών προβλημάτων και ποινικής δικαιοσύνης.

Πρόγραμμα

Μάθημα
Αστικό Δίκαιο
Ποινικό Δίκαιο
Δημόσιοι Οργανισμοί
Εγκληματολογία – Κλινικά Προφίλ
Εγκληματολογία – Μορφολογικό Προφίλ
Εγκληματολογία – Κοινωνικό Προφίλ
Φυσιολογία
Βασικά Θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας
Εφαρμοσμένη βιολογία
Ψυχολογία Εγκλήματος και Πραγματογνωμοσύνη
Εγκληματολογική Ψυχολογία των νέων
Ψυχιατρικές Επιστήμες
Θυματολογία
Πτυχιακή

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας