Μεταπτυχιακά:
Εκπαίδευση

MA in Art & Education

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
AKTO - Art & Design College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
1-2 έτη
Master
Πλήρους , Μερικής
Ελληνικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Το Master of Arts in Art & Education είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που ειδικεύεται στην διδακτική των εικαστικών τεχνών.

Απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών.
  • Απόφοιτους Σχολών Καλών Τεχνών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να προάγουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις διδακτικές τους δεξιότητες μέσω της διδακτικής της τέχνης.

Το πρόγραμμα προσφέρει μία σύγχρονη και πολυδιάστατη προσέγγιση στην μελέτη της διδακτικής της τέχνης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Συνδυάζει την κριτική σκέψη σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο δίνοντας στον σπουδαστή την δυνατότητα να εξερευνήσει την δυναμική της τέχνης ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και να πειραματιστεί με τις ποικίλες εφαρμογές της στην εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωσή του προγράμματος, οι απόφοιτοι αποκτούν μία εποπτεία του ρόλου των εικαστικών τεχνών στην δημιουργική και διανοητική εξέλιξη και αναπτύσσουν μία ισχυρή και βιώσιμη εκπαιδευτική πρακτική κάνοντας τεκμηριωμένες παιδαγωγικές επιλογές.

Στόχοι του προγράμματος
Tο MA in Art & Education έρχεται να απαντήσει στην αυξανόμενη ζήτηση εξειδίκευσης σε ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών στην σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα.

Εξετάζει το θεωρητικό υπόβαθρο κυρίαρχων καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών πρακτικών δίνοντας έμφαση στην σύνδεση θεωρίας και πράξης, το παιδικό σχέδιο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας μέσω της χρήσης οπτικοακουστικών μέσων, σύγχρονα ερωτήματα όπως η κυριαρχία του οπτικού πολιτισμού και η πολιπολισμικότητα και τέλος ενισχύει τις ερευνητικές ικανότητες μέσω της χρήσης κατάλληλης μεθοδολογίας.

Το φάσμα αυτών των γνώσεων παρέχει στους σπουδαστές εκείνο το υπόβαθρο ώστε να εξειδικευτούν στο πλαίσιο της Διπλωματικής τους Εργασίας (Main Project).

Διάρκεια σπουδών
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης:

Full Time | Μονοετές πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με διάρκεια 12 μήνες
Part Time | Διετές πρόγραμμα με διάρκεια φοίτησης 21 μήνες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

Σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012, 4111/2013 και 4205/2013 καθίσταται πλέον εφικτή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, για τον μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Master. Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Κολεγίων συνεργαζόμενων με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, όπως ο ΑΚΤΟ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου, σύμφωνα με το (άρθρο 13 του Νόμου 4148/2013) έχουν πλέον τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, λαμβάνοντας τη μοριοδότηση που προβλέπεται.

Ειδικότερα:
Σύστημα Διορισμού και Πρόσληψης Εκπαιδευτικών

Το Α.Σ.Ε.Π. (Άρθρο 54, Ν. 4589/2019) διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα διορισμού, ενώ πρόσθετο τυπικό προσόν αποτελεί, μεταξύ άλλων, και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Σύμφωνα, με τα κριτήρια του αξιολογικού πίνακα των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, τα ακαδημαϊκά προσόντα προσδίδουν, κατ’ ανώτατο όριο, συνολικά εκατόν είκοσι (120) μονάδες, οι οποίες (για τους κλάδους της κατηγορίας ΠΕ) περιλαμβάνουν είκοσι (20) μονάδες από μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης, ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών προσμετράται με οκτώ (8) μονάδες.

Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985, για την επιλογή των οργάνων διοίκησης των σχολικών μονάδων, δηλ. διευθυντών και υποδιευθυντών, το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά, μεταξύ άλλων, και τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποψηφίων.

Περαιτέρω, ο Νόμος 4547/2018 διευκρινίζει τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, όπου μεταξύ άλλων είναι και οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων. Όπως αναφέρει αναλυτικά στην αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής, μοριοδοτείται, μεταξύ άλλων, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 4 μονάδες, όπως και ο δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος με 2 μονάδες.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν όλες τις σχετικές προϋποθέσεις, ενώ πρόσθετη προϋπόθεση συνιστά η κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

Επίσης, σε σχέση με τις προαγωγές των εκπαιδευτικών (Ν. 1566/1985), εν προκειμένω της κατηγορίας ΠΕ, η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή θα απασχοληθούν, μειώνει τον χρόνο προαγωγής, τόσο προς τη βαθμίδα Β’ όσο και την Α’, κατά ένα έτος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας