Μεταπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία, Τουρισμός & Ναυτιλιακά

MSc in Marine Engineering Management

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Φεβρουάριος 2020, Νοέμβριος 2020
1 έτος
Master
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Πρώτο πτυχίο
- TOEFL 213
- Προσωπική Δήλωση
- 2 συστατικές επιστολές από καθηγητές ή εργοδότες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ταχύτατες και συνεχείς εξελίξεις στην Ναυτιλιακή βιομηχανία είχαν ως αποτέλεσμα, όχι μόνο στον διεθνή αλλά κυρίως στον Ελλαδικό χώρο, την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για παρακολούθηση ναυτιλιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με έμφαση στη διοίκηση.

Ο κύριος στόχος τού προγράμματος MSc in Marine Engineering Management είναι να προσφέρει ένα ευέλικτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Masters, ιδιαίτερα ελκυστικό, συνδυάζοντας ένα μοναδικό μείγμα τεχνικών και διοικητικών γνωστικών αντικειμένων, άμεσα ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που ήδη αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση επτά (7) ενοτήτων και δύο (2) ενότητες επιλογής, βάσει του πίνακα παρακάτω:

Core Modules
Strategy and Management
Research Methodology
Individual Project
Commercial Management of Ships
Supply Chain Management
Vessel and Fleet Technical Management
Marine Engineering Law & Marine Insurance
Optional Modules
Marine Engineering Economics & Business
Operations Management
Quality Engineering
Engineering Enterprise
Global Engineering
Environmental Engineering

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη του τη στρατηγική θέση της ναυτιλίας στη παγκόσμια ανάπτυξη, δίνει έμφαση σε εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική ανέλιξη των πτυχιούχων του, στις υψηλότατες θέσεις των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι πτυχιούχοι του θα διαθέτουν ευρύτατη και σε βάθος γνώση, σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου δεξιότητες, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα πολύπλοκα ζητήματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και να προσαρμόζονται άμεσα στις συνεχείς εναλλαγές και τη διαρκή ανάπτυξη του τομέα των θαλασσίων μεταφορών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας