Μεταπτυχιακά:
Τουρισμός & Ναυτιλιακά

Master of Business Administration in Hotel Management – Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
1-3 Έτη
Master
Πλήρους , Μερικής
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφές αντικείμενο και κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων.

 • Στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες για να εργάζονται αποτελεσματικά ως ανώτερα στελέχη της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας.
 • Διάρκεια φοίτησης: ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης ή τρία (3) έτη μερικής φοίτησης
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται είτε Ελληνικά ή Αγγλικά, ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξετε.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων έχει σχεδιαστεί για πτυχιούχους συναφών αλλά και άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα του τουρισμού και των ξενοδοχείων.

Μαθήματα

 • Ξενοδοχειακή Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στο Ξενοδοχείο
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Οργανωτική Συμπεριφορά και Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη
 • Επιχειρηματικοί Ερευνητικοί Μέθοδοι
 • Διεύθυνση και Διαχείριση στον Ξενοδοχειακό Τομέα
 • Διπλωματική Εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης (full time) ή τρία (3) έτη μερικής φοίτησης (part time). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 105 ECTS .

Η θεωρητική διδασκαλία και η συνεχής αναφορά σε μελέτες ξενοδοχειακών περιπτώσεων εξασφαλίζει ότι οι σπουδαστές είναι σε θέση να ενεργούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε ένα ξενοδοχειακό και τουριστικό περιβάλλον. Η διπλωματική εργασία συνδέεται με τις διδακτικές ενότητες, καθώς οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις από όλες τις ενότητες σε μια ολοκληρωμένη εργασία. Οι ικανότητες στο μάνατζμεντ αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ώστε να παρέχονται τα εργαλεία για την ανάληψη μεγαλύτερης ευθύνης για τις επιχειρηματικές μονάδες και το ανθρώπινο δυναμικό με την πάροδο του χρόνου.

Το συγκεκριμένο ΜBA πρόγραμμα συμβάλει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων, βασικών δεξιοτήτων και εξειδικευμένων διοικητικών προσόντων.

Μέθοδοι διδασκαλίας
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων

δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόληση
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν κυρίως το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη και να ανελιχθούν στην ιεραρχική δομή. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τομείς δράσης τον δημόσιο τομέα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας