Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Project Management – Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργου

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2019, Ιανουάριος 2020
1-2 Έτη
Master
Πλήρους , Μερικής
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • δεκτοί γίνονται υποψήφιοι χωρίς πτυχίο αλλά με προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών και συναφές Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης (PMP Certificate κλπ) κατόπιν συνέντευξης με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διαχείριση Έργου.

 • Διάρκεια φοίτησης: ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης ή δυο (2) έτη μερικής φοίτησης
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Το μεταπτυχιακό στη διαχείριση έργου παρέχει εκτεταμένη και εξειδικευμένη γνώση, η οποία είναι πλήρως συγκεντρωμένη στο τελευταίες εξελίξεις του τομέα και εστιάζει στις σύγχρονες προκλήσεις, τάσεις και πρακτικές στη διοίκηση έργων.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού στη Διαχείριση Έργων οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν πρώτα το Post Graduate Certificate με τα παρακάτω μαθήματα:

 • Αρχές Διοίκησης Έργου
 • Σχεδιασμός στη Διαχείριση Έργου
 • Διαχείριση Κρίσεων στη Διοίκηση Έργου
 • Διαχείριση Έργου και Οργανισμός

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω οι φοιτητές προχωρούν με τα εξής μαθήματα για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου:

 • Διοίκηση Λειτουργιών
 • Διοίκηση Αλλαγών
 • Καινοτομία
 • Επικοινωνία στη Διαχείριση Έργου
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διπλωματική Εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης (full time) ή δυο (2) έτη μερικής φοίτησης (part time). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 90 ECTS . Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Τομείς επαγγελματικής απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν κυρίως κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες πληροφορικής και οποιοδήποτε άλλο κλάδο όπου η Διοίκηση Έργου μπορεί να εφαρμοστεί. Η απασχόληση τους στις ιδιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώνεται στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών µμεθόδων, στον σχεδιασμό έργων, στη σύνταξη χρονοδιαγραµµάτων, στη διαχείριση πόρων, στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη αποφάσεων και τη διασφάλιση της ποιότητας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας