Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Master in Public Administration – Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2019, Ιανουάριος 2020
1-2 Έτη
Master
Πλήρους , Μερικής
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή πανεπιστημίων του εξωτερικού
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (προαιρετικά) και χρήσης Η/Υ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση.

Διάρκεια φοίτησης: ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης δυο (2) έτη μερικής φοίτησης
Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα
Ως πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη δημόσια διοίκηση, προετοιμάζει υποψηφίους για ανώτερες διοικητικές θέσεις σε αντίστοιχες οργανωτικές λειτουργίες.

Στη σημερινή εποχή, ο ρόλος της Δημόσιας Διοίκησης αυξάνεται ολοένα ως απόρροια της ανάπτυξης της ιδιωτικής οικονομίας. Συνεπώς, το Δημόσιο θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ύπαρξη ενός σταθερού εξωτερικού περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην διεπιστημονικότητα, την κριτική σκέψη αλλά και την πρακτική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας μελέτες περίπτωσης από το χώρο της δημόσιας διοίκησης. Τα μαθήματα είναι προσαρμοσμένα στη Δημόσια Επιχείρηση, η οποία μπορεί να εφαρμόσει αναλυτικά εργαλεία από την ιδιωτική οικονομία.
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη στελεχών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και να τους εφοδιάσει με εξειδικευμένες γνώσεις, αναλυτικές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να δίνουν κατάλληλες και πρακτικές λύσεις στα πολύπλοκα προβλήματα, να σχεδιάζουν αποτελεσματικές δημόσιες πολιτικές, αλλά και να αναπτύξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση και υλοποίηση των πολιτικών αυτών.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση οι φοιτητές καλούνται να ολοκληρώσουν τα παρακάτω μαθήματα:

 • Οργάνωση και Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Διοίκηση μάρκετινγκ στο Δημόσιο Τομέα
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ Δημοσίων Οργανισμών
 • Διοίκηση Λειτουργιών στο Δημόσιο Τομέα
 • Λογοδοσία και Υπευθυνότητα στο Δημόσιο Τομέα
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Διπλωματική Εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα (1) έτος πλήρους φοίτησης (full time) ή δυο (2) έτη μερικής φοίτησης (part time). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 90 ECTS . Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολές και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

 • ανάλυση περιπτώσεων
 • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
 • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Δημόσιων Επιχειρήσεων
 • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Τομείς επαγγελματικής απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος μπορούν να στελεχώσουν κυρίως το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ως ανώτερα και ανώτατα στελέχη και να ανελιχθούν στην ιεραρχική δομή. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τομείς δράσης τον δημόσιο τομέα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας