Μεταπτυχιακά:
Πληροφορική

Συστήματα Πληροφορικής

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Συστήματα Πληροφορικής’ προσφέρει στους φοιτητές μια σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη γνώση του ρόλου των συστημάτων πληροφορικής στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων. Το πρόγραμμα βοηθάει τους φοιτητές να αναπτύξουν τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και στις τάσεις της βιομηχανίας. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν τη χρήση των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems - DSSs) για επιχειρηματική ευφυΐα (Βusiness Ιntelligence), διαχείριση πληροφορίας και την ενσωμάτωση και λειτουργία των συστημάτων ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που σχετίζονται με την διεπαφή χρήστη και τη χρηστικότητα των συστημάτων πληροφορικής. Το πρόγραμμα δίνει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές να αναλάβουν την αρχική έρευνα για τον εντοπισμό και την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος, χρησιμοποιώντας συστήματα πληροφορικής για την υποστήριξη οργανωτικών στόχων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Determine where IS can be deployed to gain strategic and tactical advantage.
-Demonstrate how business strategy can be enhanced with IT.
-Assess the features of successful and unsuccessful e-Businesses ideas.
-Identify ‘real-world’ problems to which academic concepts and methods can be realistically applied, incorporating original research to improve or resolve a problem situation.
-Demonstrate the use of appropriate legal, social and ethical issues and obligations within the context of an IS project.
-Demonstrate the concept of Enterprise Resource Planning (ERP) and how it supports business operation.
-Discuss social and professional issues associated with information systems project management.
-Improve written and oral technical research skills.
-Evaluate the impact of e-Business/IT applications on organizational performance and construct an e-Business plan for the e-Business opportunity that students have identified and researched.
-Apply Web marketing techniques in e-business.
-Evaluate the key technologies and technology trends, including CRM, SCM and ERP, that are necessary for integrating and operating an e-business system.
-Identify, predict and understand common usability problems encountered by IS users.
-Carry out detailed interface evaluation, identifying usability deficiencies and relating designs to requirements engineering.
-Illustrate the various types of DSS and how they can be used in business intelligence.
-Design and evaluate DSS interfaces.
-Analyze and determine the networking requirements for the provision of networked services and selection of the appropriate technologies.
-Design and develop networked products and services, supporting business objectives and adding measurable value to businesses and organizations.
-Apply critical and holistic thinking on KM concepts and practices within various organizational contexts and business sectors.
-Evaluate the benefits of Data and KM implementations.
-Analyze and evaluate information visualization techniques.
-Discuss the various issues related to business intelligence and information visualization.
-Select and employ requirements engineering elicitation methodologies based on the nature of the business environment.
-Manage projects effectively and efficiently by using specific project management methodologies in order to complete them successfully on time and within budgeted resources.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Τ
ο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συστημάτων Πληροφορικής δίνει έμφαση στην επιχειρηματική διάσταση της πληροφορικής και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιδώσει λύσεις σε προκλήσεις του επιχειρηματικού τομέα.
Το πρόγραμμα προσφέρει στους απόφοιτους την ευκαιρία να εμπλακούν σε θέματα όπως διαχείρισης συστημάτων, μηχανική συστημάτων, τεχνολογία λογισμικού, ανάλυση συστημάτων/επιχειρήσεων, τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων , συμβουλευτικής πληροφορικής και ανάπτυξης ιστοσελίδων.
Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ικανοί να αντιληφθούν τις ανάγκες της αγοράς υλοποιώντας εφαρμογές E-business. Στόχος κάθε επαγγελματία Συστημάτων Πληροφορικής είναι η αποδοτική χρήση εφαρμογών για την καλύτερη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αρχικά θα εξετάσει τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και στη συνέχεια θα χαρτογραφήσει και θα τεκμηρίωση τις διάφορες μεταξύ παλαιών και νέων συστημάτων, κατανοώντας την ανάπτυξη λογισμικού κύκλου ζωής. θα αναλάβει την ανάπτυξη του προϊόντος, και τελικά θα εφαρμόσει η θα ρυθμίσει τις ποιο εφικτές λύσεις.

Δεξιότητες: Αναλυτική Σκέψη, Επικοινωνιακές ικανότητες, Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα, Αυτογνωσία, Οργάνωση, Ευστροφία

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος Τομέας. Ιδιωτικός Τομέας, Εταιρίες Ανάπτυξης Λογισμικού, Τραπεζικός Τομέας, Χρηματοοικονομικός Τομέας,Έρευνα, Εκπαίδευση, Διαφημιστικές Εταιρίες, Ψηφιακά Πολυμέσα, Διεθνείς Οργανισμοί

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Μηχανικός Συστημάτων, Διαχείριστης και προγραμματιστής Συστημάτων, Υπεύθυνος Τεχνολογίας Λογισμικών Συστημάτων , Αναλυτής Συστημάτων, Υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων, Αναλυτής Δεδομένων, Σύμβουλος Πληροφορικής, Προγραμματιστής Ιστοσελίδων, Ερευνητής

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία η μια καριέρα στο ερευνητικό επίπεδο.
Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας