Μεταπτυχιακά:
Υγεία

Νοσηλευτική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2020, Φεβρουάριος 2021
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική παρέχει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους Νοσηλευτές με ενδιαφέρον στην Κοινοτική Νοσηλευτική, τη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ή τη Μαιευτική να εμβαθύνουν τη γνώση τους στους συγκεκριμένους τομείς καθώς επίσης να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δεξιότητες τις οποίες θα αποκομίσουν. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να επιδείξουν αυξημένη ικανότητα για παροχή της υψηλού επιπέδου φροντίδας υγείας στο αντικείμενο τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
«Κοινοτική Νοσηλευτική»
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Συνθέτουν, να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την αντίστοιχη νοσηλευτική πρακτική,εφαρμόζοντας με δεξιοτεχνία τους αντίστοιχους νοσηλευτικούς ρόλους.
-Aναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας και συμβουλευτικής σε αντιστοιχία με τα προβλήματα και τις ανάγκες των πελατών τους που βρίσκονται στην κοινότητα.
-Σχεδιάζουν και να υλοποιούν έρευνες,να εφαρμόζουν ερευνητικά δεδομένα στην κλινική πρακτική της κοινοτικής νοσηλευτικής, με ικανότητα συγγραφής και παρουσίασης επιστημονικών εργασιών.
-Συζητούν και να εκτελούν τις νοσηλευτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν εφαρμογή και δράση στην Κατ’ Οίκον Νοσηλεία.
-Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα πρόγραμμα Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, με την αντίστοιχη ικανότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτωνκατά την εφαρμογής του.
-Εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές ηγεσίας και να εισάγουν αλλαγές με σκοπό τη βελτίωση της κλινικής πρακτικής, λειτουργώντας ως συνήγοροι των ασθενών και των οικογενειών τους,
-Εφαρμόζουν τη νοσηλευτική διαδικασίαγια την εκτίμηση και το σχεδιασμό της φροντίδας της Οικογένειας,
-Αναγνωρίζουν, να προσδιορίζουν και να αναλύουν τα δικαιώματα των ασθενών και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας (Κυπριακή Νομοθεσία - Κώδικες Δεοντολογίας),
-Αναπτύσσουν εποικοδομητικές σχέσεις συνεργασίας με τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας με σκοπό την παροχή της βέλτιστης δυνατής φροντίδας υγείας στην κοινότητα, λειτουργώντας ως ισότημα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας.

«Ψυχιατρική Νοσηλευτική-Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας»
Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Δρουν αυτόνομα και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας Υγείας, τόσο σε Νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και στο σπίτι και στην ευρύτερη Κοινότητα σε συνάφεια με τον Νοσηλευτικό, Θεραπευτικό και ---Συμβουλευτικό τους Ρόλο σε Πρωτοβάθμιο, Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο επίπεδο, τόσο στην Πρόληψη, την Φροντίδα και την Αποκατάσταση ατόμων με ψυχικό πρόβλημα.
-Αναλύουν και προσαρμόζουν το συνεχές της Ψυχικής Υγείας, τόσο στον Ενδονοσοκομειακό όσο και τον Κοινοτικό χώρο, ανάλογα με το Εξελικτικό και αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου ή της Ομάδας.
-Αναπτύσσουν, Εφαρμόζουν και αξιολογούν Νοσηλευτικά Εξατομικευμένα Προγράμματα κάμνοντας χρήση της Νοσηλευτικής Διεργασίας για άτομα, οικογένειες ή ομάδες με Σύνθετα Προβλήματα Ψυχικής Υγείας, όπως και σε Προβλήματα Ατόμων ή Οικογενειών που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες, με την χρήση πολλαπλής μορφής Διαγνωστικών Κριτηρίων (Ψυχομετρικά Εργαλεία, Σύστημα NANDA, το Πρότυπο των 5 Διαστάσεων, Το Μοντέλο των Roper, Logan, Tierney, Tα Tαξινομικά Συστήματα ICD -10 – TR, DSM-IV-TR, DSM 5 κ.α.), στηριζόμενοι στο θεωρητικό, φιλοσοφικό, νομικό δεοντολογικό και ηθικό τους υπόβαθρο.
-Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν Επιδημιολογικές και Ερευνητικές μελέτες, με σκοπό την Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική Ψυχικής Υγείας.
-Αναγνωρίζουν και αναλύουν την Ομαδική δυναμική και ιδιαίτερα την Οικογενειακή, με σκοπό την Πρόληψη ή την έγκαιρη Παρεμβατική Θεραπευτική Αντιμετώπιση των Προβλημάτων και Αναγκών που αναφύονται.
-Οργανώνουν, συντονίζουν και αξιολογούν Θεραπευτικές Ομάδες.
-Εντάσσουν και ενσωματώνουν τις Γνωσιο-Συμπεριφορικές Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις στα Νοσηλευτικά σχέδια Ατόμων ή Ομάδων με Ψυχικό Πρόβλημα.
-Συμμετέχουν και εφαρμόζουν Βιολογικές (π.χ. ECT) και Ψυχοφαρμακευτικές Παρεμβάσεις, με ασφάλεια και θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα είναι σε θέση να Συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα μέσα στα πλαίσια του προηγμένου νοσηλευτικού τους ρόλου.
-Τέλος να είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να υποστηρίζουν τον Επαγγελματικό Νοσηλευτικό τους Ρόλο με τον πιο αποδοτικό, αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο, για την φροντίδα του ατόμου, της Ομάδας , της Οικογένειας και της Κοινότητας με σκοπό την Προαγωγή της ψυχικής Υγείας.

«Μαιευτική»
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Παρέχουν αυτόνομα προηγμένη και ασφαλή μαιευτική φροντίδα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία, συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας του νεογέννητου.
-Διεκπεραιώνουν, αξιολογούν και συμβουλεύουν για τις αναγκαίες εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και συνδράμουν στην έγκαιρη διάγνωση της εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου.
-Καθοδηγούν και κατευθύνουν τους μελλοντικούς γονείς για το γονεϊκό τους ρόλο με πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, το νεογέννητο και ενδυνάμωνουν την οικογένεια.
-Παρέχουν ερευνητικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και αγωγή αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας γυναικών από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση συμπεριλαμβανομένης της υπογονιμότητας, του οικογενειακού προγραμματισμού και της εμμηνόπαυσης.
-Αξιολογούν, εξετάζουν, παρακολουθούν και παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα στην επίτοκο και το έμβρυο κατά το τοκετό με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνητά μέσα.
-Διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν αυτόνομα φυσιολογικούς τοκετούς, συμπεριλαμβανομένης της περινεοτομίας όπου χρειάζεται και της συρραφής της, και σε επείγουσες καταστάσεις τοκετό σε ισχιακή προβολή.
-Αναγνωρίζουν προειδοποιητικά σημεία ανώμαλης ή δυνητικά ανώμαλης κατάστασης στη μητέρα ή στο έμβρυο / νεογέννητο, καλούν ιατρική βοήθεια και βοηθούν στην ιατρική παρέμβαση όπου ενδείκνυται.
-Λαμβάνουν τα αναγκαία επείγοντα μέτρα σε απουσία ιατρού και ειδικά τη δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα που πιθανόν να ακολουθείται από δακτυλική εξέταση της μήτρας.
-Εξετάζουν και παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα στο νεογέννητο λαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες σε περίπτωση ανάγκης και διεκπεραιώνουν άμεση ανάνηψη όπου χρειάζεται.
-Εξετάζουν, παρέχουν προηγμένη μαιευτική φροντίδα και παρακολουθούν τη πρόοδο της μητέρας και του νεογέννητου κατά τη λοχεία, παρέχοντας στη μητέρα τις αναγκαίες συμβουλές και στήριξη για τη φροντίδα του νεογέννητου ώστε να την ενδυναμώσουν να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού της.
-Εφαρμόζουν με ασφάλεια, επαγγελματισμό και ποιότητα τη θεραπεία που ορίστηκε από το γιατρό.
-Τεκμηριώνουν και καταγράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κάθε περίπτωση και τηρούν τα αναγκαία αρχεία σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή.
-Εκτιμούν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της δια βίου μάθησης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
-Εφαρμόζουν την σχετική νομοθεσία, μαιευτική δεοντολογία και επαγγελματική συμπεριφορά.
-Εφαρμόζουν αρχές και δεξιότητες διδασκαλίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής, έρευνας, διαχείρισης και διοίκησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Η ζήτηση για νοσηλευτικό προσωπικό ήταν πάντα σταθερά δυνατή και η προβλεπόμενη αύξηση στη ζήτηση δεδομένη, λόγο της γήρανσης του πληθυσμού. Ως εκ τούτου θα υπάρξει σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των θέσεων εργασίας αλλά επίσης θα παρατηρείται και αύξηση της μισθοδοσίας.
Οι απόφοιτοι με πτυχίο MSN έχουν καλύτερες προοπτικές απασχόλησης και μεγαλύτερο αριθμό επιλογών σταδιοδρομίας. Λόγο τις εξειδίκευσης τους σε τομείς όπως Κοινοτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Μαιευτική αναμένεται άμεση απασχόληση αφού παρατηρείται αύξηση των θέσεων εργασίας σε αυτούς τους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η απόκτηση πτυχίου MSN, διευκολύνει την μετακίνηση σας σε διοικητικό ρόλο καθώς και παρέχει αυξημένη αυτονομία αφού θα είστε σε θέση να λαμβάνεται σημαντικές αποφάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι επίσης και η μεγαλύτερη ευελιξία στο χώρο εργασίας με πιο ευέλικτα ωράρια.

Δεξιότητες: Ηγετικές ικανότητες, Ικανότητες κρίσης και αξιολόγησης, Άριστες Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού, και Επικοινωνίας, Υπομονή και Εμπάθεια, Δυνατότητα Διαχείριση Άγχους, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αφοσίωση και Υπομονή, Εγρήγορση και παρατηρητικότητα, Ψηλό επίπεδο ήθους

Τομείς Εργοδότησης: Υγείας (Νοσοκομεία, Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Ογκολογικά Κέντρα, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία, Κέντρα Υγείας), Κέντρα Αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων, Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Δημόσιος Τομέας (Στρατός, Φυλακές, Αεροδρόμιά, Λιμάνια), Ιδιωτικός Τομέας (Κλινικές, Ιδιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Ευεξίας κατ 'οίκον φροντίδα
κλινικές οικογενειακού προγραμματισμού, ξενώνες του AIDS, Εκπαίδευση (Σχολεία, Λύκεια, Πανεπιστήμια)

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Προϊστάμενος Νοσηλευτικού Προσωπικού, Υπεύθυνος Λειτουργός Υγείας σε Κοινοτικά Κέντρα Υγείας, Διοικητικός Λειτουργός στο Υπουργείο Υγείας, Διευθυντής Υγειονομικών Υπηρεσιών

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή η ερευνητική σταδιοδρομία.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου καλούνται να συμπληρώσουν πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους. Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στις εξής νοσηλευτικές μονάδες¨
Νοσοκομείο Λευκωσίας
Μακάρειο Νοσοκομείο
Νοσοκομείο Λάρνακας
Νοσοκομείο Αμμοχώστου
Νοσοκομείο Πάφου
Απολλώνιο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Στέγη “Αγία Μαρίνα”
Ογκολογικό BOC

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας