Μεταπτυχιακά:
Υγεία

Μαιευτική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαιευτικής έχει ως στόχο την παροχή τεκμηριωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση για την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/ τριών στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής με έμφαση στην προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα της λεχωίδας και του νεογνού. Η θεωρητική κατάρτιση συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική άσκηση για την απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις προσταγές της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών. Με την εγγραφή τους στο μητρώο Μαιών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με επάρκεια, αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας, σε δομές όπως ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιωτικά ιατρεία, εταιρίες μητρικού θηλασμού και στη μαιευτική διοίκηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι ικανός να:
-Παρέχει αυτόνομα προηγμένη και ασφαλή μαιευτική φροντίδα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία, συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας του νεογέννητου.
-Διεκπεραιώνει, αξιολογέι και συμβουλεύει για τις αναγκαίες εξετάσεις για τη διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και συνδράμει στην έγκαιρη διάγνωση της εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου
-Καθοδηγεί και κατευθύνει τους μελλοντικούς γονείς για το γονεϊκό τους ρόλο με πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, το νεογέννητο και ενδυνάμωνει την οικογένεια.
-Παρέχει ερευνητικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και αγωγή αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας γυναικών από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση συμπεριλαμβανομένης της υπογονιμότητας, του οικογενειακού προγραμματισμού και της εμμηνόπαυσης.
-Αξιολογεί, εξετάζει, παρακολουθεί και παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα στην επίτοκο και το έμβρυο κατά το τοκετό με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνητά μέσα.
-Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει αυτόνομα φυσιολογικούς τοκετούς, συμπεριλαμβανομένης της περινεοτομίας όπου χρειάζεται και της συρραφής της, και σε επείγουσες καταστάσεις τοκετό σε ισχιακή προβολή.
-Αναγνωρίζει προειδοποιητικά σημεία ανώμαλης ή δυνητικά ανώμαλης κατάστασης στη μητέρα ή στο έμβρυο / νεογέννητο, καλεί ιατρική βοήθεια και βοηθά στην ιατρική παρέμβαση όπου ενδείκνυται. Λαμβάνει τα αναγκαία επείγοντα μέτρα σε απουσία ιατρού και ειδικά τη δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα που πιθανόν να ακολουθείται από δακτυλική εξέταση της μήτρας.
-Εξετάζει και παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα στο νεογέννητο λαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες σε περίπτωση ανάγκης και διεκπεραιώνει άμεση ανάνηψη όπου χρειάζεται.
-Εξετάζει, παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα και παρακολουθεί τη πρόοδο της μητέρας και του νεογέννητου κατά τη λοχεία, παρέχοντας στη μητέρα τις αναγκαίες συμβουλές και στήριξη για τη φροντίδα του νεογέννητου ώστε να την ενδυναμώσει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού της.
-Εφαρμόζει με ασφάλεια, επαγγελματισμό και ποιότητα τη θεραπεία που ορίστηκε από το γιατρό.
-Τεκμηριώνει και καταγράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κάθε περίπτωση και τηρεί τα αναγκαία αρχεία σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή.
-Εκτιμά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της δια βίου μάθησης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
-Εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία, μαιευτική δεοντολογία και επαγγελματική συμπεριφορά.
-Εφαρμόζει αρχές και δεξιότητες διδασκαλίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής, έρευνας, διαχείρισης και διοίκησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Με την εγγραφή τους στο μητρώο Μαιών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με επάρκεια, αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους πιστήμονες υγείας, σε δομές όπως ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιωτικά ιατρεία, εταιρίες μητρικού θηλασμού και στη μαιευτική διοίκηση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας