Μεταπτυχιακά:
Υγεία, Εκπαίδευση

Επιστήμη του Αθλητισμού

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Επιστήμης του Αθλητισμού αποτελεί ένα καινοτόμο στο είδος του πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον. Μέσω των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση και κατάρτισης στο πεδίο της επιστήμης του αθλητισμού, σε μια εκ των τριών προσφερόμενων κατευθύνσεων "Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης", "Προαγωγή της Ανθρώπινης Υγείας και Ευρωστίας", "Διδακτική της Φυσικής Αγωγής".

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-περιγράφουν τους παράγοντες που καθορίζουν την καλή ψυχοσωματική υγεία,
-εφαρμόζουν τις δεξιότητες, εμπειρίες και γνώσεις που απέκτησαν για να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με την υποκινητικότητα,
-αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στην Επιστήμη του Αθλητισμού, όσο και από αναζητήσεις διεπιστημονικής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης,
-εφαρμόζουν τις ικανότητες τους για να εντοπίζουν, αξιολογούν, συντάσσουν, σχολιάζουν και παρουσιάζουν επιστημονικά δεδομένα που οι ίδιοι σχεδίασαν και συνέλεξαν,
-να μεταδώσουν γνώση σχετικά με τη χρησιμότητα της σωματικής άσκησης για την επίτευξη της καλής υγείας,
-βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της άσκησης.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης "Μεγιστοποίηση της Αγωνιστικής Απόδοσης"

-περιγράφουν τις ανάγκες επαγγελματιών, ημιεπαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών σε στοιχεία φυσικής κατάστασης,
-αξιολογούν εργαστηριακά το επίπεδο λειτουργικής ικανότητας και προσδιορίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις φυσικής κατάστασης επαγγελματιών, ημιεπαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών στο κάθε άθλημα/ αγώνισμα ξεχωριστά,
-συνθέτουν, σχεδιάζουν και οργανώνουν τα αντίστοιχα προγράμματα προαγωγής της σωματικής κατάστασης επαγγελματιών, ημιεπαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών στα επιμέρους αθλήματα,
-περιγράφουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο του αγωνιστικού αθλητισμού.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης "Προαγωγή της Ανθρώπινης Υγείας και Ευρωστίας"
-περιγράφουν τις επιμέρους ανάγκες του γενικού και ειδικού πληθυσμού (άτομα με χρόνιες παθήσεις) στη λειτουργική ικανότητα και φυσική κατάσταση,
-αξιολογούν και ερμηνεύουν και κατατάσσουν το επίπεδο λειτουργικής ικανότητας του ευρύτερου πληθυσμού,
-συνθέτουν και οργανώνουν προγράμματα προαγωγής της σωματικής κατάστασης ατόμων του ευρύτερου πληθυσμού,
-περιγράφουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο της άσκησης και της υγείας.

Οι φοιτητές της κατεύθυνσης "Διδακτική της Φυσικής Αγωγής"
-περιγράφουν τις ανάγκες στη φυσική αγωγή και ψυχοσωματική ολοκλήρωση και διαμόρφωση των μαθητών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων λαμβανομένης υπόψη της διατομικής διαφορετικότητας,
-αξιολογούν, ερμηνεύουν και κατατάσσουν το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων στο πλαίσιο της σχολικής φυσικής αγωγής,
-οργανώνουν, εφαρμόζουν, επιβλέπουν και αξιολογούν προγράμματα φυσικής αγωγής σε παιδιά και εφήβους λαμβάνοντας υπόψη τη διατομική διαφορετικότητα,
-περιγράφουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και επιστημονικά δεδομένα που προκύπτουν στο χώρο της σχολικής φυσικής αγωγής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών θα ικανοποιήσει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας σε προηγμένα θέματα αθλητισμού και φυσικής αγωγής, σωματικής υγείας και ευρωστίας, υιοθέτησης υγειών συνηθειών διαβίωσης μέσω της άσκησης και της φυσικής δραστηριότητας.
Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ οι οποίοι παράλληλα θα τυγχάνουν βασικού πτυχίου στην "Επιστήμη του Αθλητισμού", μέσω της αναβάθμισης του επιστημονικού τους υποβάθρου θα είναι σε θέση να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησης τους ως εκπαιδευτικοί στη Φυσική Αγωγή, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τόσο στον ευρύτερο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως επιστημονικοί σύμβουλοι φυσικής κατάστασης μεταξύ άλλων σε αθλητικές επιχειρήσεις (π.χ., γυμναστήρια, εξειδικευμένα κέντρα άσκησης, αθλ. σωματεία, αθλ. όμιλοι κλπ), σε προγράμματα μαζικής άθλησης που υλοποιούνται από διάφορους φορείς, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ως λειτουργοί σε αθλητικούς οργανισμούς (π.χ. Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού).
Οι απόφοιτοι του ΜΠΣ που είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου συναφούς επιστημονικού κλάδου, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση την οποία θα επιλέξουν, θα μπορέσουν μέσα από τη φοίτησή τους στο ΜΠΣ να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα αγωνιστικού αθλητισμού, άσκησης και υγείας και φυσικής αγωγής. Για παράδειγμα οι προερχόμενοι από πτυχίο φυσικοθεραπείας οι οποίοι θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το προτεινόμενο πρόγραμμα αναμένεται να εμπλουτίσουν σημαντικά τις γνώσεις του σε θέματα αθλητισμού, άσκησης για υγεία και ευρωστία και να διευρύνουν με τον τρόπο αυτό το πλαίσιο των επαγγελματικών τους εφαρμογών. Οι προερχόμενοι από τον κλάδο των παιδαγωγικών φοιτητές μέσω του υφιστάμενου ΜΠΣ θα έχουν την ευκαιρία να εντρυφήσουν για πρώτη φορά σε ειδικά θέματα αθλητικής επιστήμης κάτι το οποίο θα συμβάλει στο να καταστούν αποτελεσματικότεροι στη διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Τέλος, οι προερχόμενοι από τους κλάδους της διατροφής/ διαιτολογίας θα μπορέσουν μέσα από τη φοίτησή τους να κατανοήσουν επαρκέστερα τις ειδικές ενεργειακές απαιτήσεις της σωματικής προσπάθειας καθώς επίσης των ειδικών θεμάτων τα οποία άπτονται των διατροφικών απαιτήσεων του αθλητή υψηλών επιδόσεων και του αθλούμενου για με στόχο την προαγωγή της υγείας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας