Μεταπτυχιακά:
Εκπαίδευση, Ψυχολογία

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2020, Οκτώβριος 2020
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική' αποσκοπεί την παροχή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους αναζήτηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την περάτωση αυτού του προγράμματος, οι πτυχιούχοι αναμένεται ότι θα είναι ικανοί να:
-Κατέχουν και επιδεικνύουν σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες και χρησιμοποιούν τις θεωρίες και μεθόδους της επιστήμης της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σταδιοδρομίας των ατόμων.
-Παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και αναπτύσσουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
-Υποβοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα σχολική ή/και επαγγελματική κατεύθυνση.
-Συνεργάζονται με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, με τους συλλόγους των γονέων και με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας για την προαγωγή του θεσμού της Επαγγελματικής --Συμβουλευτικής προς όφελος των μαθητών.
-Υποβοηθούν τους ενήλικες να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας ή να αναθεωρήσουν τον αρχικό τους προσανατολισμό ή να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
-Εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προς όφελος των μαθητών και των ενηλίκων.
-Παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετικές υπηρεσίες.
-Προάγουν την επιστημονική γνώση στον κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής μέσω της διεξαγωγής σχετικών ερευνών και της πραγματοποίησης μελετών.
-Αναπτύσσουν κάθε άλλη δραστηριότητα που συμβάλλει στην προώθηση και την εφαρμογή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
-Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Η επιλογή σταδιοδρομίας μπορεί να είναι μια πραγματική πρόκληση για πολλούς. Πώς διαλέγεις θέσεις εργασίας, συγκεκριμένο επάγγελμα να ταιριάζει στην προσωπικότητά, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους σου;
Μαθητές γυμνασίου, απόφοιτοι πανεπιστήμιων αλλά και ενήλικες που ενδιαφέρονται για μια αλλαγή σταδιοδρομίας πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ερωτήματα. Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας μπορεί να βοηθήσει και να συνεργαστεί με ανθρώπους έτσι ώστε να λύσουν απορίες και ερωτήματα σχετικά με επιλογές σταδιοδρομίες όπως και να τους βοηθήσει να αναζητήσουν εκπαιδευτικά μονοπάτια. Στόχος του Συμβούλου είναι να βοηθήσει τον υποψήφιο να αξιολογήσει σωστά τις ικανότητες και δυνατότητες του έτσι ώστε να στοχοθέτησει με ακρίβεια, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες τις αγοράς εργασίας. Για το λόγο αυτό οι Σύμβουλοι χρησιμοποιούν μια σειρά από εργαλεία που υποβοηθούν στην αξιολόγηση του υποψήφιου και στην υπόδειξη των ικανοτήτων του και σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του υποψηφίου καθορίζονται στόχοι. Επίσης ο Σύμβουλος μπορεί να συμβάλει στην σωστή επιλογή σχολείου, Πανεπιστημίου ή προγράμματος σπουδών. Άλλοι τομείς περεταίρω συμβουλευτικής συμπεριλαμβάνουν ενημέρωση για πηγές οικονομικής στήριξης όπως και η εκμάθηση πρακτικών δεξιοτήτων όπως τεχνικές συνέντευξης, μέθοδοι έρευνας της αγοράς εργασίας, και δικτύωση.

Δεξιότητες: Γνήσιο Ενδιαφέρον για το Συνάνθρωπο, Γνώση της Αγοράς Εργασίας, Καλός Ακροατής, Φιλικός και Αυθεντικός Χαρακτήρας, Ευστροφία και Κριτική Σκέψη, Αίσθηση Χιούμορ

Τομείς Εργοδότησης:
 Δημόσιος Τομέας (Γυμνάσια και Λύκεια), Πανεπιστήμια, Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Συμβουλευτικά Κέντρα, Ιδιωτικός Τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Σχολικός Σύμβουλος, Ιδιωτική Συμβουλευτική, Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νέων και Ενηλίκων, Γραφεία Εργοδότησης

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί, ή στον τομέα διεύθυνσης και διοίκησης ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευσή η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας