Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Υγεία

Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία’ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους από κλάδους όπως μηχανολογίας, θετικών επιστημών, ψυχολογίας, διοίκησης επιχειρήσεων, υγείας και επιστημών της αγωγής να μελετήσουν και να αναπτύξουν τις μαθησιακές τους δυνατότητες στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό περιβάλλον. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο νόμος περί ασφάλειας και υγείας υποχρεώνει τους οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να εργοδοτούν ή να συνεργάζονται με κατάλληλα καταρτισμένο άτομο σε θέματα ασφάλειας οι προοπτικές παρουσιάζονται πολύ ευνοϊκές. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ), αφού πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Learning Outcomes
Upon successful completion of this program, graduates should be able to:
-Plan, develop and deliver in conjunction with an organization’s management a holistic safety management system, tailor made for the needs and challenges of a specific work environment;
-Identify possible (occupational) safety/health risks and evaluate them by applying the correct risk assessment methodology;
-Implement appropriate health and safety measures (further to successful risk assessment) for all electrical, fire, chemical, environmental, acoustic, biological, thermal, ventilation and vibration risks;
-Assess correctly all human and psychological factors that could affect health and safety in the occupational environment and successfully implement appropriate and performance based measures;
-Master, develop and implement new safety technology; follow and lead in the safety dimensions of developing markets (e.g. oil and gas, critical infrastructure) ;
-Work as a member of the health and safety function and in project groups and be able to lead these when needed;
-Communicate health and safety policy, strategy and specific issues and requirements throughout the organization;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Οι Ειδικοί Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας. Εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικού ελέγχου και αναπτύσσουν πολιτικές με σκοπό τη μείωση των κινδύνων. Ετοιμάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές πρόληψης ατυχημάτων και ασθενειών, διασφαλίζουν την ποιότητα του νερού και την επεξεργασία λυμάτων. Εντοπίζουν και αναφέρουν κινδύνους στον χώρο εργασίας και συμβουλεύουν για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Εντοπίζουν προγράμματα για την ορθολογιστική διαχείριση ενεργειακών πόρων και προωθούν τις εργονομικές αρχές στον χώρο εργασίας.

Ο τομέας της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα με την εφαρμογή του νόμου περί ασφάλειας και υγείας ο οποίος υποχρεώνει οργανισμούς Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα να εργοδοτούν ή να συνεργάζονται με καταρτισμένο άτομο σε θέματα ασφάλειας, έτσι αναμένεται και σχετική αύξηση στη ζήτηση. Συλλογή, επεξεργασία, διάθεση και διαχείριση αποβλήτων, Δημόσια διοίκηση και Άμυνα, Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Δεξιότητες: Ικανότητες Λήψεως Αποφάσεων, Αναλυτικές Ικανότητες, Κριτική Σκέψη , Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Ικανότητες Διαχείρισης Κρίσεων και Επίλυσης Προβλημάτων, Διαλλαχτικότητα, Ακουστικές δεξιότητες, Δυνατότητα συνεργασίας και ομαδικότητας, Δεξιότητες επικοινωνίας., Γνώση Τεχνολογικών συστημάτων

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Κατασκευαστικός Τομέας, Τομέας εξόρυξης, Βιομηχανίες καπνού τροφίμων και ποτών, Τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου, Βιομηχανίες μετάλλων, Χημικές βιομηχανίες, Φαρμακευτικές Βιομηχανίες, Τομέας Μεταφορών, Τομέας Υγείας, Εκπαίδευση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Σύμβουλος Υγείας και Ασφάλειας, Ειδικος Εργονομίας, Επιθεωρητής Ασφάλειας, Εκτίμητης Κινδύνου, Διαχειριστής Ποιότητας Υδάτινων Πόρων, Εκπαιδευτής, Ερευνητής

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας