Μεταπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο κλάδος αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση. Επίσης αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και στη δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την κατανόηση της σημαντικότητας της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία του πολιτισμού της εικόνας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:
-Σχεδιάζουν, εκπονούν και να παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα.
-Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποιοτικής προσέγγισης, ειδικότερα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών.
-Εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα σχετικό με τις Εικαστικές Τέχνες στην εκπαίδευση ή να ασχοληθούν με την πρακτική εφαρμογή των εικαστικών τεχνών σε σχολεία, ιδιωτικούς οργανισμούς ή πολιτιστικά κέντρα, όπως μουσεία και γκαλερί.
-Αναλύουν και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και τέχνης, να κατανοούν θεσμούς και διαδικασίες των σύγχρονων διεθνών και τοπικών εικαστικών πρακτικών από κοινωνιολογική άποψη, να εξετάζουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα και προβληματισμούς μέσα από την ιστορική εξέλιξη της τέχνης, και να αναλύουν τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μεταφραστούν σε εκπαιδευτικές πρακτικές.
-Αναλύουν την ιστορική εξέλιξη των εικαστικών τεχνών καθώς και τους συγκεκριμένους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τέχνη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
-Αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη έχει ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα σε διάφορες ιστορικές στιγμές, ειδικότερα από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά, για να μπορέσουν ως εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
-Αναλύουν κριτικά τόσο ιστορικά όσο και σύγχρονα έργα τέχνης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τις απαιτήσεις του, και τη διαφορετικότητα.
-Αξιολογούν διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως κοινωνικά συστήματα, το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί λειτουργούν και τους τρόπους με τους οποίους οι εικαστικές τέχνες εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε αυτούς και διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
-Αναφέρονται σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως μουσεία και γκαλερί ή άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, στις πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές τους διαστάσεις, και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διαχειριστούν για την επιτυχή προώθηση της παιδείας, της κουλτούρας και του πολιτισμού.
-Αναφέρουν και αξιολογούν κριτικά το ρόλο των εικαστικών μέσων και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και τη σημαντικότητα της εικόνας στην προώθηση και επικοινωνία ιδεών στη δημόσια σφαίρα έχοντας επίγνωση των ψυχολογικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών και πολιτικών προεκτάσεων της ευρείας χρήσης αυτών των μέσων στη σύγχρονη εποχή.
-Τοποθετούν κριτικά την προσωπική εικαστική τους πρακτική και έκφραση μέσα στο ευρύτερο ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο των εικαστικών τεχνών και της εκπαίδευσης και να αντλούν πληροφορίες μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες και πρακτικές για την εκπόνηση ποιοτικής έρευνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Απόφοιτοι με Μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το αξιόλογο εύρος των Εικαστικών Τεχνών στην Εκπαίδευση. Η Τέχνη σαν μέσο μάθησης, πολιτισμού, εμπειριών και συναισθημάτων ενεργά εμπειρικά και ενδυναμώνει τους νέους στην έκφραση ιδεών, που απαιτεί αισθητική αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών. Οι πολλαπλές δεξιότητες που αποκομίζει ο νέος μέσω τις τέχνης, προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Δεξιότητες: Παρατηρητικότητα, Αυτόνομη Εργασία, Ομαδική Εργασία, Εργασία σε Διεπιστημονικό Περιβάλλον, Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων, Σεβασμός στη Διαφορετικότητα και στην Πολυπολιτισμικότητα, Αναζήτηση, Ανάλυση και Σύνθεση Τεχνοτροπιών και Χρήση Τεχνολογιών, Άσκηση Κριτικής και Αυτοκριτικής, Προαγωγή της Ελεύθερης, Δημιουργικής Σκέψης, Κατανόηση της Δύναμης του Μύθου και Σύμβολα

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Εκπαίδευση, Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Κυβερνητικά και Ιδιωτικά Μουσεία και Πινακοθήκες, Οίκοι Δημοπρασιών, Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Τέχνης, Κοινοτικά Προγράμματα Ενηλίκων , Κέντρα Αποκατάστασης, Γηροκομεία, Νοσοκομεία, Στούντιο Τέχνης, Εσωτερικά Τμήματα Σχεδιασμού, Διαφημιστικά Γραφεία, Περιοδικά, Εφημερίδες και Εμπορικές Εκδόσεις

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί, η στο τομέα διεύθυνσης και διοίκησης Μουσείων ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας