Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει εκτενής εκπαίδευση στη γενικότερη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης τη στρατηγική, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πληροφοριών, την ηγεσία, την καινοτομία, τους ανθρώπινους πόρους, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αλλαγής. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, και τους παρέχει αναγκαίες δεξιότητες για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των βασικών τεχνικών επικοινωνίας και το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών στους οργανισμούς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να κατακτήσουν υψηλούς επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους. Οι MBA απόφοιτοι αναμένεται επίσης να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο χώρο της διοίκησης και των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν σαν επαγγελματίες και σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
-Κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία και διοικητική οργάνωση οργανισμών και επιχειρήσεων;
-Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του, γοργά αναπτυσσόμενου, σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος;
-Διεξάγουν έρευνα σε θέματα διοίκησης;
-Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων;
-Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων;
-Να διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες;
-Να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA) θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και περιζήτητα πτυχία στον κόσμο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος προετοιμάζονται στην εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων και της διαχείρισης. Το μεταπτυχιακό εξοπλίζει τους φοιτητές με εκτενής και πολύ επίπεδες γνώσεις σε τομείς διαχείρισης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης και διαμόρφωσης στρατηγικής, βελτίωσης της κερδοφορίας, ανόδου της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης. Ένα πτυχίο MBA θα αυξήσει δυναμικά το μισθό σας και θα προώθηση τη σταδιοδρομίας σας όπως επίσης και θα διευρύνει τις επιλογές σταδιοδρομίας, αφού παρέχει την δυνατότητα εργοδότησης σε διεθνής εταιρείες και οργανισμούς. Απόφοιτοι που κατέχουν MBA είναι επιλέξιμοι για θέσεις εργασίας στη μέση και ανώτατη διοίκηση εταιρειών και ιδρυμάτων και μπορούν να κατέχουν διάφορες θέσεις όπως Υπεύθυνος Διαχείριση κινδύνου, Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Διοικητικός Διευθυντής.

Δεξιότητες: Δυναμισμό και Διορατικότητα, Οργανωτικές Ικανότητες, Αναλυτικές Ικανότητες, Ηγετικές Ικανότητες, Κριτική και Δημιουργική σκέψη , Επικοινωνιακές Δεξιότητες. Ικανότητες Διαχείρισης Κρίσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

Τομείς Εργοδότησης: Τραπεζικός Τομέας, Χρηματοοικονομικός Τομέας, Τουριστικός Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Εκπαίδευση, Μη Κερδοσκοπικός Τομέας. Ιατροφαρμακευτικός Τομέας

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, Διευθυντές Μάρκετινγ, Διοίκηση Νοσοκομείου, Διοίκηση Ιδρυμάτων η Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Διευθυντές η Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση Ξενοδοχείων, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί, η στο τομέα διεύθυνσης και διοίκησης ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:
-Thomson Reuters
-CTC Automotives
-Infocredit Cyprus
-GJK Healthpharma Services Ltd
-Pink Paster
-N.P. Lanitis Ltd
-MTN
-Folli Follie Cyprus Ltd
-New Nissan Cyprus Ltd
-O. Shambartas LLC
-Pamboridis LLC
-Airtrans Group Ltd

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας