Μεταπτυχιακά:
Υγεία

Δημόσια Υγεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2020, Φεβρουάριος 2021
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση η οποία τους εφοδιάζει με την ικανότητα να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Τροφοδοτεί τους υποψηφίους με την απαραίτητη επιστημονική, διοικητική και ηγετική θεμελίωση προκειμένου να είναι σε θέση να επιδιώκουν και να επιτυγχάνουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και ευθυγράμμιση με τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να συνεισφέρουν στην πρόληψη της νόσου, την επέκταση του προσδόκιμου επιβίωσης και την προαγωγή της υγείας μέσω οργανωμένων προσπαθειών, συνειδητών κοινωνικών επιλογών, επιστράτευσης δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων, κοινωνικών συνόλων και ατόμων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ασθένεια, και επεξηγούν πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
-Επιλύουν μόνοι τους θέματα Δημόσιας Υγείας.
-Αναλύουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους της επιστήμης της Δημόσιας Υγείας για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
-Συντάσσουν, σχολιάζουν και παρουσιάζουν δεδομένα που οι ίδιοι σχεδίασαν και συνέλεξαν.
-Προσεγγίζουν με επαγγελματισμό τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τη Δημόσια Υγεία.
-Περιγράφουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που σχετίζονται με την επιστήμη της Δημόσιας Υγείας σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς.
-Προσδιορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία της Δημόσιας Υγείας.
-Περιγράφουν τις κύριες επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στη σύγχρονη προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας.
-Επεξηγούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις ασθένειες και πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
-Λύνουν προβλήματα, εξηγούν και αναπτύσσουν πληροφορίες και δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι με κριτική προσέγγιση.
-Αναλύουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ηγετική Διεύθυνση.
-Περιγράφουν τις θεωρίες του μάνατζμεντ και την προσέγγιση στη σύγχρονη ηγετική διεύθυνση και αντίληψη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Η δημόσια υγεία είναι ένα τεράστιο πεδίο που στοχεύει στη βελτίωση του επίπεδου υγείας του κόσμου στον οποίο ζούμε. Προάγει την προστασία, την ασφάλεια και τη βελτίωση της υγείας των κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης, της χάραξης πολιτικής και της έρευνας. Διασφαλίζει την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την ανάπτυξη πολιτικών για τη δημόσια υγεία, τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών, καθώς και τη διεξαγωγή έρευνας που χρησιμοποιείται για τη μείωση των επιδημιολογικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της δημόσιας υγείας ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς όπως η αξιολόγηση πρότυπων ποιότητας, η βελτίωση λειτουργιών στον τομέα της υγείας, η προσαρμογή οργανωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και η διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα υγείας .
Το φάσμα σταδιοδρομίας στη Δημόσιας Υγεία είναι μεγάλο. Μερικές από τις πιο κοινές θέσεις εργασίας είναι εκπαιδευτικοί της υγείας, ιατρικοί επιστήμονες (επιδημιολόγοι), Διοικητικοί Διευθυντές Μονάδων Υγείας, Στατιστικολόγοι και Ερευνητές θεμάτων υγείας, Σύμβουλοι Βελτίωσης Ιατρικών Υπηρεσιών.

Δεξιότητες: Ηγετικές Ικανότητες, Αναλυτικές Ικανότητες, Ικανότητες Διαμόρφωσης και Ανάπτυξης Πολιτικής, Ικανότητες κρίσης και αξιολόγησης, Δεξιότητες Οικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης, Άριστες Δεξιότητες Οργάνωσης, Προγραμματισμού, και Επικοινωνίας, Πολιτισμική κατανόηση, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Γνώση Συστημάτων

Τομείς Εργοδότησης:
 Δημόσιος Τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, Φαρμακευτικός Τομέας, Ασφαλιστικός Τομέας, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Πολιτική, Εκπαίδευση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Διευθυντής Περιβαλλοντικής Μονάδας Υγείας, Υπεύθυνος Υγειονομικής περίθαλψης, Υπεύθυνος μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού, Διαχειριστής Υγείας, Εκπαιδευτικός για θέματα Υγείας, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας, Αναλυτής Κλινικών Δοκιμών Υγείας, Βιοστατιστικολόγος, Ερευνητής, Επιδημιολόγος – Υπεύθυνος Κέντρου Λοιμώξεων, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Δημόσιας Υγείας, Συντονιστής Προγραμμάτων Έκτακτης Ανάγκης, Ειδικός Επικοινωνίας Δημόσιας Υγείας

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας