Μεταπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα σπουδών Δημόσια Διοίκηση παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και είναι κατάλληλο τόσο για άτομα που απασχολούνται στο χώρο του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και σε άτομα που στόχο έχουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικούς οργανισμούς και άλλους σχετικούς φορείς).

Στόχος του προγράμματος είναι η εμπέδωση θεωρητικών και πρακτικών υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και η μελέτη των συστημάτων δημόσιας διοίκησης σε Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση). Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν για ανώτερες σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης
-Αναλύσουν θεωρίες και μοντέλα Δημόσιας Διοίκησης
-Συνδυάσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ως προς την αξιολόγηση και επίλυση ζητημάτων Δημόσιας Διοίκησης
-Εφαρμόσουν πρακτικές Δημόσιας Διοίκησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων σε επίπεδο Δημόσιας Διοίκησης
-Αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες προς επίλυση ζητημάτων Δημόσιας Διοίκησης
-Εφαρμόσουν οργανωτικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικές με τη Δημόσια Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προοπτικές Εργοδότησης
Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις Δημοσίου Τομέα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, ημικρατικούς οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Αναπτυξιακός Σχεδιασμός.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας