Μεταπτυχιακά:
Υγεία

Γεροντολογία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2019, Φεβρουάριος 2020
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Γεροντολογία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα των ατόμων αυτών στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή δράσεων μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Η ανάγκη για ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη διεπιστημονική φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων για τη Γεροντολογία, τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας, όσο και από επαγγελματίες των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που εμπλέκονται στη φροντίδα τους, με έμφαση στον κοινωνικό και νοσηλευτικό προσανατολισμό.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Γεροντολογία" προσφέρεται σε συνεργασία με τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προοπτικές Εργοδότησης
Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό προετοιμάζει επαρκώς τους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν ολιστικά και διεπιστημονικά σε οποιοδήποτε πλαίσιο που εξυπηρετεί ηλικιωμένους (γραφείο ευημερίας, κέντρα ημέρας, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, κέντρα ανακουφιστικής φροντίδας, οίκους ευγηρίας, κλπ) . Για αυτούς που εργάζονται ήδη με ηλικιωμένους σημαίνει ότι θα αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση των σημαντικών παραγόντων υγείας και ευημερίας και πώς οι παράγοντες αυτοί αλληλεπιδρούν. Η παρεχόμενη γνώση θα εμπλουτίσει την επαγγελματική τους πρακτική σε όποιον τομέα και αν εργάζονται δημιουργώντας ένα επαγγελματικό δυναμικό και προοπτικές εξέλιξης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας