Μεταπτυχιακά:
Υγεία

Αθλητική Φυσικοθεραπεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2019, Φεβρουάριος 2020
18 μήνες
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μοναδικό στο είδος του στον ευρύτερο ελληνικό χώρο το οποίο αναπτύσσεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μέσω των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να αναβαθμίσουν τη γνώση σε σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές πρακτικές εφαρμογές στο αντικείμενο. Το πρόγραμμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην κάλυψη των απαιτήσεων που τίθενται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT) παρέχοντας στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για άρτια και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους στον ευρύτερο χώρο της αποκατάστασης και ειδικότερα στον ανταγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό, τη γενικότερη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό αναψυχής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:
-Να αξιολογούν τους κινδύνους τραυματισμών που συνδέονται με την συμμετοχή ενός αθλητή σε ένα συγκεκριμένο άθλημα ή σωματική δραστηριότητα. Να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους αθλητές και άλλους επαγγελματίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πρόληψη των τραυματισμών και των υποτροπών.
-Να ανταποκριθούν άμεσα και σωστά παρέχοντας πρώτες βοήθειες στην οξεία κάκωση η οποία θα επισυμβεί στο χώρο άθλησης .
-Να χρησιμοποιούν τα κλινικά ευρήματα και τις θεραπευτικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν για την αξιολόγηση των αθλητικών τραυματισμών για να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν παρεμβάσεις που θα στηρίζονται στις ερευνητικές αποδείξεις με στόχο για την ασφαλή επιστροφή στο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης του τραυματία αθλητή.
-Να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών με την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης και να συμβουλεύουν ή να παρεμβαίνουν για να τη βελτιστοποίηση των συνθηκών για την μέγιστη απόδοση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, στο πλαίσιο μιας πολυκλασματικής προσέγγισης της ομάδας.
-Να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και για τα άτομα όλων των ηλικιών και διαφορετικών σωματικών ικανοτήτων.
-Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσηςπου προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία , όσο και από αναζητήσεις διεπιστημονικής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης,
-Να αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα προβληματικής θεωρητικού χαρακτήρα,διατύπωσης διερευνητέων υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών,καθώς και ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης αποτελεσμάτων, και
-Να μεταδώσουν γνώση σχετικά με την θεραπευτική άσκηση ως μέσο προαγωγής της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
-Να εφαρμόσουν την θεραπευτική άσκηση με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής ειδικών ομάδων πληθυσμών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προοπτικές Εργοδότησης
Αθλητικές ομοσπονδίες, όμιλοι, σύλλογοι, σωματεία, κέντρα διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης, αθλητικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, υπηρεσίες αθλητικής αναψυχής, έρευνα και εκπαίδευση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας