Μεταπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

Telecommunications Engineering

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
18 μήνες
Master
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εμπορικούς τομείς σε ολόκληρο τον κόσμο, με εξαιρετικές προοπτικές εργοδότησης. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Μηχανική Τηλεπικοινωνιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου παρέχει θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία στις πιο σημαντικές πτυχές του τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπως τις ενσύρματες επικοινωνίες, τις ασύρματες επικοινωνίες, καθώς και τα τελευταία πρότυπα και τις μοντέρνες τάσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Learning Outcomes
Upon successful completion of this program, the students should be able to:
-State and identify concepts relating to data communications; communication protocols and layered protocol architecture and describe the different network topologies.
-Compare different protocols in terms of their throughput, error detection and correction, reliability and stochastic or deterministic channel allocation.
-Describe the underlying principles of transmission, detection and explain the basic principles of digital modulation and demodulation for wireless systems.
-Define the engineering principles of wireless transmission, cellular systems and the different cellular/mobile systems and analyse and calculate the path loss, fading profiles and effects of multi-path propagation.
-Generate appropriate orthogonal codes, on the basis of user demand, service requirements and fairness of resource allocation, for use in FDD and TDD UMTS systems.
-Explain the mathematical principles behind RF and microwave devices and analyze the EM transmission characteristics of planar-lines and waveguides.
-Perform scattering parameter analysis of RF and microwave networks containing passive distributed components and design and analyze microwave / RF oscillators / mixers / filters / end-to-end microwave /RF communication links.
-Recognise the uses of antennas, RF components and sources and analyse and evaluate their performance. Design antenna elements in MATLAB and / or CST.
-Assess the propagation of electromagnetic signals in physical environments perform simple path loss calculations.
-Demonstrate ability to conduct in-depth research, both individually as well as in teams, in a specific area of Telecommunications as well as manage project. Recognise and describe legal, social or ethical obligations.
-Construct efficient codes for data on imperfect communication channels and describe possible implications and evaluate performance of various coding techniques over fading channels.
-Describe, design and implement the typical architecture of a digital receiver.
-Describe the operation principles and technology of optical fibre networks and design optical transmitter / receiver and identify possible sources of loss.
-Recognise and evaluate modern satellite multiple access, modulation and coding schemes and simulate satellite communication links.
-Describe and compare different models of parallel and distributed computing, basic techniques for designing algorithms in these models and write parallel programs using them.
-Utilize advance algorithmic techniques such as approximation and randomization techniques in order to provide algorithmic solutions of proved guarantee performance for the problems that are hard to solve.
-Apply fundamentals of discrete probability theory, the theory of Markov chains, randomized data structures, the probabilistic method, counting techniques and graph theory for modeling, design and analysis of algorithmic problems and solutions.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προοπτικές Εργοδότησης
Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μηχανικής των Τηλεπικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στους εμπορικούς τομείς των ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιών, καθώς και στον τομέα διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Παραδείγματα θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από τους απόφοιτους του Προγράμματος συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στις ακόλουθες: σχεδιασμός συστημάτων τηλεπικοινωνιών, σχεδιασμός κινητών / ασύρματων δικτύων, τεχνολογίες RF και μικροκυμάτων, σχεδιασμός κεραιών, σχεδιασμός ψηφιακών δεκτών, δορυφορικές επικοινωνίες κλπ. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν επίσης να διδάξουν σε προγράμματα θεμελιώδους ή εφαρμοσμένης επιστήμης εάν συνεχίσουν τις σπουδές τους και ολοκληρώσουν μια διδακτορική διατριβή.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας