Μεταπτυχιακά:
Μηχανολογία & Τεχνολογία

MSc Mechanical Engineering and Design

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Mediterranean College
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
1-2 έτη
Master
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, Κολεγίων και Πανεπιστημίων της αλλοδαπής με προπτυχιακό τίτλο στη Μηχανολογία ή σε συναφές αντικείμενο

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα επαγγελματικών πιστοποιητικών και βεβαίωσης εργασιακής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
 • Βιογραφικό σημείωμα (στα αγγλικά)
 • Συστατικές επιστολές (2)
 • Ικανοποιητική γνώση Αγγλικών (επίπεδο IELTS 6.5 ή αντίστοιχο) *
 • Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
 • Φωτογραφίες (2)
 • Αντίγραφο ταυτότητας/ διαβατηρίου

* Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας από κάποιο φορέα, μπορούν να υποβληθούν στο εσωτερικό τεστ αξιολόγησης Αγγλικής γλώσσας του Mediterranean College (placement test).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα MSc Mechanical Engineering and Design αποτελεί ένα μοναδικό και ιδιαιτέρως σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, ενσωματώνοντας αφενός πλήθος γνώσεων από όλους τους βασικούς τομείς της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού, αφετέρου περιέχοντας μαθήματα που περιλαμβάνουν τις τελευταίες εξελίξεις αυτής της επιστήμης καθώς και την εφαρμογή τους σε πραγματικά σύγχρονα προβλήματα. Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις τεχνικές δεξιότητες και το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητα για το μηχανολογικό σχεδιασμό και την κατασκευή έργων που άπτονται του κατασκευαστικού τομέα ή του τομέα ενέργειας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να διεξάγουν προσωπικό ερευνητικό έργο, με την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δημοσίευση σε διεθνές ερευνητικό συνέδριο ή να χρησιμοποιηθεί από συνεργαζόμενες εταιρίες κατά την μελέτη ή κατασκευή πραγματικών projects.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 1 έτος (full-time με έναρξη Οκτώβριο) ή 1,5 έτος (full-time με έναρξη Φεβρουάριο) ή 2 έτη (part time). Περιλαμβάνει 6 μαθήματα των 20 διδακτικών μονάδων (credits) και μία διπλωματική εργασία των 60 credits. Τα μαθήματα διεξάγονται σε εξαμηνιαία βάση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν αίτηση για την εγγραφή τους σε κάποια Βρετανική Επαγγελματική Ένωση (π.χ. IMECHE, Institution of Mechanical Engineers) ή να ισοτιμήσουν τα πτυχία τους από τις ελληνικές αρχές. Ως πτυχιούχοι, έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε:

 • Βιομηχανίες
 • Τεχνικές/ κατασκευαστικές εταιρίες & γραφεία
 • Μελετητικές εταιρίες & γραφεία
 • Εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Αντιπροσωπείες και συνεργεία αυτοκινήτων/σκαφών
 • Εταιρείες εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επισκευαστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες
 • Εργαστήρια
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες

Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν δυνατότητα ακαδημαϊκής συνέχισης των σπουδών τους για διδακτορικό αλλά και δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας