Μεταπτυχιακά:
Ψυχολογία

Diploma in Dramatherapy/Playtherapy: Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία/Παιγνιοθεραπεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ψυχοθεραπευτικό και Εκπαιδευτικό κέντρο Δια Βίου Μάθησης το ‘Έρμα’
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2020
2-4 έτη
Master
Μερικής
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση στην Ψυχολογία ή σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών, σε ειδικούς ψυχικής υγείας, σε ηθοποιούς και σε άλλους επαγγελματίες συναφών καταρτίσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής:
- Αντίγραφο τελευταίου τίτλου σπουδών
- Βιογραφικό σημείωμα
- Συστατικές επιστολές (2)
- Ακαδημαϊκή Συνέντευξη
- Φωτογραφίες (2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Diploma in Dramatherapy and Playtherapy
• Πλήρη τετραετή εκπαίδευση στην Παινγιοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)
• Πλήρη τετραετή εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχοθεραπείας (Ε.Α.Ρ.)
Για πιστοποιημένους ψυχοθεραπευτές
• Διετής βιωματική και θεωρητική εκπαίδευση στην Δραματοθεραπεία για ψυχοθεραπευτές άλλης κατεύθυνσης
• Διετής βιωματική και Θεωρητική εκπαίδευση στην Παινγιοθεραπεία για ψυχοθεραπευτές άλλης κατεύθυνσης
Diploma in Supervision
• Διετή εκπαίδευση στην Εποπτεία με Δραματοθεραπευτική και Παιγνιοθεραπευτική προσέγγιση πιστοποιημένη από το Σύλλογο Δραματοθεραπείας Αγγλίας (B.A.D.T.H.)

Η εκπαίδευση της Δραματοθεραπείας και της Παιγνιοθεραπείας είναι τετραετής, μερικής απασχόλησης (part time), συνολικής διάρκειας 1.602 ωρών και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, κλινικές παρατηρήσεις, διδακτικές ομάδες, πρακτική εμπειρία και προσωπική θεραπεία. Στο τέλος της εκπαίδευσης δίδεται “Diploma in Dramatherpy” ή “Diploma in Playtherapy” από το κέντρο η οποία είναι μια από τις προϋποθέσεις που επιτρέπει την εγγραφή στην Πανελλήνια “Ένωση Δραματοθεραπευτών και Παιγνιοθεραπευτών, στο Health Professions Council Αγγλίας, στην Ελληνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος και στην European Association for Psychotherapy.

Δομή Προγράμματος
1ο έτος
Δύο εισαγωγικά σεμινάρια στην Δραματοθεραπεία και Παιγνιοθεραπεία (Foundation year) που συντονίζουν στελέχη του εξωτερικού και παράλληλα συμμετοχή σε μία εισαγωγική ομάδα Δραματοθεραπείας και Παινγιοθεραπείας 48 ωρών.
2ο -3ο έτος
• Θεωρία Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας
• Εποπτεία κλινικής πρακτικής
• Ψυχολογία
• Ψυχιατρική
• Θεατρικό εργαστήρι
• Θεατρολογία και η εποπτεία συγγραφής εργασιών παρακολουθούνται από κοινού.
• Εποπτεία εργασιών (tutorial)
4ο έτος
• Θεωρία Δραματοθεραπείας/Παιγνιοθεραπείας,
• Εποπτεία (κλινικής πρακτικής)
• Ψυχολογία
• Ψυχιατρική
• Εποπτεία διατριβής

Διεθνή βιωματικά Σεμινάρια
Σ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης 8 διεθνή βιωματικά σεμινάρια: 8 ώρες το κάθε ένα.

Πρακτική εξάσκηση σε σχολεία- ιδρύματα- ψυχιατρικές κλινικές- νοσοκομεία
Σ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης 176 ώρες για τους Δραματοθεραπευτές και αντίστοιχα 250 ώρες για τους Παιγνιοθεραπευτές

Προσωπική Θεραπεία
Η προσωπική θεραπεία των σπουδαστών στην Δραματοθεραπευτική και Παιγνιοθεραπευτική προσέγγιση ανέρχεται στο ελάχιστο των 250 ωρών.

Υπεύθυνοι εκπαίδευσης
Δρ. Κατερίνα Κουρούκλη Ρόμπερτσον, Ph.D. Ψυχοθεραπεύτρια/Δραματοθεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγός
Brenda Meldrum, BSc, MPPhil, RHPC , Παιγνιοθεραπεύτρια – Δραματοθεραπεύτρια

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας