Μεταπτυχιακά:
Γλώσσες & Μετάφραση

MA Second Language Learning and Teaching

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Νοέμβριος 2020
12 μήνες
Master
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο όχι μόνο για αποφοίτους με διδακτική εμπειρία, αλλά και για καθηγητές γλωσσών και επιμορφωτές καθηγητών που επιθυμούν να χτίσουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία στις σύγχρονες γλώσσες και στην Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές να συνδράμουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία γλωσσών στον οργανισμό που εργάζονται μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της εφαρμογής της νεοαποκτηθείσας γνώσης, καθώς και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους στην επιμόρφωση και την ανώτερη εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα εισάγει τους σπουδαστές στην έρευνα πάνω στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, και πιο συγκεκριμένα σε εκείνες τις ερευνητικές δράσεις και θέματα που επηρεάζουν το περιβάλλον γλωσσικής εκμάθησης, όπως η εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας, η εξέταση της γλωσσομάθειας, και η επικοινωνιακή διδακτική γλωσσών. Οι φοιτητές εξετάζουν επίσης τη διάδραση μεταξύ της έρευνας σε θέματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και του πραγματικού περιβάλλοντος μάθησης, ενώ παράλληλα αποκτούν τεχνολογικές δεξιότητες με στόχο την αξιοποίηση υπολογιστών εργαλείων εκμάθησης γλωσσών.

Θεματικές Ενότητες
Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Σύγχρονες Μέθοδοι Επικοινωνιακής Διδασκαλίας και Εξέτασης Γλωσσών
Χρήση της Πληροφορικής στην Εκμάθηση Γλωσσών
Ερευνητικές Μέθοδοι στην Εκμάθηση Γλωσσών
Πτυχιακή Εργασία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα
Καθηγητής γλώσσας σε σχολεία, κολέγια, ή πανεπιστήμια, ή διοίκηση τμημάτων Γλώσσας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας