Μεταπτυχιακά:
Πληροφορική

MSc Computing and Information Communication Technology Μεταπτυχιακό Τεχνολογίας Ηλ. Υπολογιστών και Επικοινωνίας Πληροφορίας

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
1 έτος
Master
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους και επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να διευρύνουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους σε έναν νέο κλάδο.

Δικαιολογητικά Εγγραφής:

  • Πρώτο πτυχίο από εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού (ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου)
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη για την εισαγωγή στο πρόγραμμα)
  • Συστατικές Επιστολές
  • Αστυνομική Ταυτότητα
  • Πτυχίο / πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας (μόνο όπου απαιτείται)
  • Άλλοι τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
  • Αίτηση Εγγραφής του Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Ενθαρρύνεται η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο πρόγραμμα και από υποψηφίους που δε διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;
✓ Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα σπουδών με διεθνή αναγνώριση του πτυχίου που απονέμεται από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, University of East London, που παρέχεται στην Ελλάδα και εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
✓ Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Computing and Information Communication Technology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
✓ Δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους θετικών ή οικονομικών επιστημών να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις πληροφορικής και εισαχθούν σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο.
✓ Προσφέρει εξειδίκευση στις εφαρμογές της πληροφορικής σε εταιρικά/εμπορικά πλαίσια.
✓ Συνδυασμός θεωρίας με πρακτικές δραστηριότητες, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά εργαστήρια, αναπτύσσοντας έτσι στους φοιτητές πολύτιμες επαγγελματικές δεξιότητες.
✓ Μαθήματα με τον πλέον σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.
✓ Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.
✓ Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων από την κορυφαία εταιρεία στον χώρο της Πληροφορικής SAP. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι μέλος του διεθνούς δικτύου SAP University Alliances από το 2013
✓ Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιήσεων της Oracle κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο έχει ενταχθεί στο Oracle Workforce Development Program ως Oracle University Workforce Development Program Partner στην Ελλάδα.

Περιγραφή
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Τεχνολογίας Η/Υ και Επικοινωνίας Πληροφορίας, MSc Computing and Information Communication Technology, είναι ένα περιζήτητο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους άλλων γνωστικών αντικειμένων να αποκτήσουν γνώσεις πληροφορικής και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών εστιάζει στην ταχεία απόκτηση σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Επιπρόσθετα, παρέχει συνδυαστική γνώση για την αποτίμηση της αξίας της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

To πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους θετικών και οικονομικών επιστημών να εμβαθύνουν στο χώρο της Πληροφορικής, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τις επαγγελματικές δεξιότητές τους.Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης στον χώρο της Τεχνολογίας Πληροφοριών, επιτρέποντας στους αποφοίτους να διαφοροποιήσουν την μελλοντική τους καριέρα και να εισέλθουν στον επαγγελματικό χώρο της πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματικές Προοπτικές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος MSc Computing and Information Communication Technology, γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας συνδυάζοντας τις προηγούμενες σπουδές τους (οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης) με σύγχρονες γνώσεις από τον τομέα της Πληροφορικής, προσαρμοσμένες σε εταιρικά πλαίσια. Ως εκ τούτου, μπορούν κατόπιν να εργαστούν ως στελέχη εταιριών ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον τομέα της Πληροφορικής ή στην διοίκηση έργων πληροφορικής και συστημάτων πληροφοριών.

Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέλη στους παγκοσμίως αναγνωρισμένους επαγγελματικούς φορείς IMIS (Institute for the Management of Information Systems) και BCS (British Computing Society).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας