Τμήμα Πληροφορικής | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κτίριο Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124
T. 2310 998930
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1991 (ΦΕΚ 78/30.5.91) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93.

Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τμήματος τεκμηριώνεται και από τους ακόλουθους αντικειμενικούς παράγοντες:

  • Μεγάλο αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας.
  • Μεγάλο αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφη.
  • Μεγάλο αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς.
  • Συγγραφή και έκδοση μεγάλου αριθμού βιβλίων Πληροφορικής.
  • Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στην κατηγορία "Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα" σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας QS.

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των αποφοίτων του Τμήματος εκτείνονται στο ακόλουθο ευρύ φάσμα της έρευνας και της αγοράς εργασίας: τη διδασκαλία και την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων σε εγκαταστάσεις και σε πάσης φύσεως εφαρμογές στους επιστημονικούς τομείς:

  • του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
  • της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων,
  • των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου,
  • των Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.