IEK:
Αγροδιατροφικός τομέας

Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

 • Αίτηση Εγγραφής
 • Απολυτήριο Λυκείου (ή Επαγγελματικής Σχολής)
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (εφόσον είναι διαθέσιμο)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • Φωτογραφία Υποψηφίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της γαλακτοκομίας και τυροκομίας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος είναι ικανός να:

 • Αξιολογεί, παραλαμβάνει και αποθηκεύει την πρώτη ύλη
 • Διεξάγει εξειδικευμένες φυσικές και βιοχημικές διεργασίες, απαραίτητες για την επεξεργασία, συντήρηση και παραγωγή προϊόντος του γάλακτος (ανάμιξη, ψύξη, παστερίωση, αποστείρωση, ομογενοποίηση, απαέρωση, διήθηση, συμπύκνωση, ξήρανση, επώαση, πήξη, ωρίμανση, τεμαχισμό, μάλαξη κλπ)
 • Εκτελεί δειγματοληψίες και διενεργεί βασικούς ελέγχους της ποιότητας πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Γνωρίζει τις αρχές, τους κανόνες καλής εργοστασιακής πρακτικής και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υποστηρίζει την εφαρμογή του ΣΔΠ
 • Καταγράφει, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα παραγωγής και ποιότητας
 • Συσκευάζει τα τελικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τον ανάλογο εξοπλισμό
 • Καθαρίζει, εξυγιαίνει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης με κατάλληλες δοκιμές (τεστ).
 • Ρυθμίζει τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό
 • Πραγματοποιεί τις εργασίες του στο πλαίσιο της πολιτικής της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, αλλά και ισχυουσών νομοθεσιών, κανονισμών και προτύπων, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στη δημόσια υγεία.
 • Εργάζεται με τρόπο σύννομο, ασφαλή και ορθολογικό, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (βουστάσιο, γαλακτοκομείο, εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, τυροκομείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων
Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για απασχοληθεί στην παραγωγή διάφορων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος (φρέσκο, παστεριωμένο, υψηλής παστερίωσης, UHT, συμπυκνωμένο, σκόνη κλπ) ή προϊόντων αυτού (βούτυρο, κρέμα γάλακτος, τυροκομικά προϊόντα, γιαούρτη, επιδόρπια γάλακτος κ.ά.) που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος μπορεί να απασχοληθεί σε:
βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
σταθμούς συλλογής γάλακτος
βιομηχανίες τυροκομικών προϊόντων και σε οικογενειακού τύπου τυροκομεία

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας