IEK:
Επαγγέλματα Υγείας

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
ΙΕΚ Εκπαιδευτική Ένωση
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
2 έτη
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επαγγελματικά Προσόντα
Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρίζεται σωστά τον απαραίτητο εξοπλισμό (ηλεκτρονική διαχείριση κλήσης) και να χρησιμοποιεί τις μεθόδους επικοινωνίας (ενσύρματης και ασύρματης) για να λαμβάνει και να διαχειρίζεται την τηλεφωνική κλήση για επείγουσα βοήθεια.
 • Εφαρμόζει τις δεξιότητες επικοινωνίας με τον ασθενή, τους οικείους του, τους συνεργάτες του, εξασφαλίζοντας ασφαλές και συνεργατικό περιβάλλον.
 • Χρησιμοποιεί τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 • Εφαρμόζει όλες εκείνες τις συνεχώς εξελισσόμενες σωστικές ενέργειες και τεχνικές που είναι απαραίτητε ςγια την σωστή αντιμετώπιση του ασθενούς στον τόπο του συμβάντος και την ασφαλή μεταφορά του στον κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.
 • Καταγράφει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τον ασθενή, τις διενεργηθείσες ενέργειες και την έκβαση του περιστατικού.
 • Λειτουργεί σωστά τον εξοπλισμό του ασθενοφόρου και να απογράφει τον εξοπλισμό του.
 • Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περιπτώσεις μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών.
 • Συλλέγει στοιχεία για τη διενέργεια έρευνας με στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίηση των πρακτικών πο ακολουθούνται στον προνοσοκομειακό χώρο.

Μαθήματα
1. ΑΝΑΤΟΜΙΑ
2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
3. ΥΓΙΕΙΝΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
4. ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
7. ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΗΣ
9. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
10. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ
11. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
12. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
13. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
14. ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
15. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
16. ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
17. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
18. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)

Ο/η Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, συμμετέχει στην αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων στον τόπο του συμβάντος και στη σταθεροποίηση και διακομιδή του οξέως πάσχοντος στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Συμβάλλει στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας
 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής για τον ίδιο και τους ασθενείs
 • Εκτιμά την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση
 • Γνωρίζει τις παρεμβάσεις - τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και τις εφαρμόζει με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες η τις οδηγίες του ιατρού της ομάδας
 • Επιδεικνύει επαγγελματισμό και ευπρέπεια στη συμπεριφορά του προς τον ασθενή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου», με τις εξειδικευμένες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, είναι σε θέση να εφαρμόζει τις αρχές της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας. Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» λειτουργεί είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, εφαρμόζοντας τις τεχνικές και τα μέσα της προνοσοκομειακής περίθαλψης.

Τομείς Απασχόλησης
Ο «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολείται στον δημόσιο τομέα στελεχώνοντας τα μέσα με τα οποία
παρέχεται η επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα. Μπορεί να απασχοληθεί στο ΕΚΑΒ, σε Κέντρα Υγείας και σε όλους τους τομείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (κλινικές, πολυιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, οίκους ευγηρίας), στο Πυροσβεστικό Σώμα, στο Λιμενικό Σώμα, στην Ελληνική Αστυνομία, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε ΜΚΟ, σε ασφαλιστικούς φορείς που διαθέτουν ασθενοφόρα, σε εταιρείες παροχής κατ’οίκον
νοσηλείας και ιατρικών υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» απασχολούνται στον προνοσοκομειακό χώρο σε:

 • Συντονιστικά Κέντρα
 • Ασθενοφόρα οχήματα
 • Κινητές Ιατρικές Μονάδες
 • Μηχανές ταχείας επέμβασης
 • Οχήματα μικρού όγκου για πρώτες βοήθειες
 • Οποιοδήποτε πλωτό μέσο που έχει ως σκοπό την διακομιδή ασθενούς
 • Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς
 • Ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας
 • Κινητά Συντονιστικά Κέντρα για Μαζικές Καταστροφές

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Το ΙΕΚ Ένωση προσφέρει αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που είναι το κλειδί για την επιτυχή είσοδο των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όλοι οι απόφοιτοι είναι σε θέση να κατακτήσουν κορυφαίες θέσεις τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, εξασφαλίζοντας μια σίγουρη επαγγελματική πορεία.
Κάθε απόφοιτος με την απόκτηση του κρατικού διπλώματος κατοχυρώνει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς αναγνωρίζεται ταυτόχρονα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α).
Επιπλέον, ο απόφοιτος έχει την δυνατότητα να προσληφθεί στον δημόσιο τομέα μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ (Π.Δ.50 ΦΕΚ 39/5-3-01). Οι διπλωματούχοι του ομίλου μας μοριοδοτούνται σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες (Άρθρο 8 Ν. 3051/2002, ΦΕΚ 220/Α/20-9-02).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας