Περί Ψυχής - Κέντρο Ψυχοθεραπείας και Δια Βίου Μάθησης Ι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Θησέως 23 & Διονύσου, Μαρούσι, 15124 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 8068212, 6949967997
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

περί Ψυχής, κέντρο ψυχοθεραπεία και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι (Κε.Δι.Βι.Μ. Ι)
(Κωδ. Αδείας 2101680) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).

Το «περί Ψυχής» αποτελείται από τις Δρ. Ηλιοπούλου Τριανταφυλλιά, Θεραπεύτρια Dasein και Λίλιαν Καρρά, απόφοιτη Ψυχολογίας - Ατομική & Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια.
Παράλληλα με την παροχή ψυχοθεραπευτικών συνεδριών στο κέντρο διοργανώνονται και επιμορφωτικά σεμινάρια ποικίλης ύλης με βασικό επίκεντρο την εγκληματολογία, τη δικαστική ψυχολογία και την ψυχοπαθολογία καθώς και εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία.
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ι (Κε.Δι.Βι.Μ. Ι) (Κωδ. Αδείας 2101680) από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).
To κέντρο και οι ειδικοί ψυχικής υγείας σύμφωνα με το νόμο «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 2472/1997 τηρεί τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας διατηρώντας αυστηρά το επαγγελματικό απόρρητο των πελατών του.

Σεμινάρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.