ΚΕΔΙΒΙΜ - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη, 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 26510/05929
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόγραμμα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
"Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες"

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τις πολύ γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά κυρίως από τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση του ρόλου της γνώσης ως «παραγωγικού συντελεστή». Η πορεία των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε κοινωνίες της γνώσης απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στη διαδικασία κατάκτησης της. Ο παραδοσιακός τρόπος απόκτησης γνώσεων, μέσα από τη λεγόμενη τυπική εκπαίδευση (σχολείο, πανεπιστήμιο) συνυπάρχει πλέον μέσα σ’ ένα πλαίσιο όπου η δια βίου εκπαίδευση κερδίζει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον όπου ο ρόλος της γνώσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός, η ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθίσταται και απαραίτητη και αναγκαία.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη τις ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες του συνόλου των ελλήνων, ανεξαρτήτου ηλικίας και οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, για απόκτηση γνώσεων, αναπτύσσει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Γνώση χωρίς σύνορα – Νέες ευκαιρίες». Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα αυτό είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αλλά και άλλων Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων, αγοράς και οικονομίας. Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η μετάδοση, μέσω του διαδικτύου, γνώσεων σε εξειδικευμένα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα που ζητούνται σήμερα στην αγορά. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τις σύγχρονες εξελίξεις, αποκτούν νέες γνώσεις, βελτιώνουν την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου τους και καθίστανται ανταγωνιστικότεροι και παραγωγικότεροι, βοηθώντας έτσι όχι μόνο τους εαυτούς τους και τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, αλλά και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσφερόμενα μαθήματα, για τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας και γενικά με το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα, να επικοινωνήσετε με τον κ. Τσιούρη Αποστόλη στο τηλέφωνο 2651005929 ή να στείλετε e-mail.

E-Learning

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.