Επιστημονικοί Συνεργάτες

Emergency, Crisis and Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Διαχείρισης Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων (Adult education instructor)
Καθηγητής Κολλεγιακών Χρηματοοικονομικών Σπουδών
Εισηγητής Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Στρατηγικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Εταιρικής Εικόνας Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων Start Up and Growth, Branding & Communication
Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εισηγητής Σεμιναρίων
Εκπαιδευτής Digital Marketing
Εισηγητής Σεμιναρίων Digital Marketing
Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια σεμιναρίων Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Ανώτ. Στελεχών
Σύμβουλος επιχειρήσεων, Λογίστρια - Φοροτεχνικός
Κλινικός Ψυχολόγος MSc
Εισηγητής Σεμιναρίων Ψυχολογίας & Δικαστικής Ψυχολογίας
Δικηγόρος, LL,M. Eur., Μ.Δ.Ε., Πιστ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονίστρια Διαλόγων, Personal, Executive & Team Coach
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
Managing Director Future Business School
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Δημοσίων Σχέσεων κι Επικοινωνίας, Ψυχολογίας
Σύμβουλος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων για Διεθνές Μάρκετινγκ, Έρευνα ξένων αγορών & Εξαγωγική στρατηγική
Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής σεμιναρίων Επενδύσεων
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Διδακτικής/ Μεθοδολογίας
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Νέες Τεχνολογίες
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Πληροφορικής -Περιβάλλοντος
Life & Business Coach, Σύμβουλος Σχέσεων-Προσωπικής Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Life & Business Coaching
Σύμβουλος Marketing & Exports στην Αφρική
Εισηγητής Σεμιναρίων Marketing & Exports στην Αφρική
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Συστημική Θεραπεύτρια
Γεωλόγος / Ειδικός ΓΠΣ
Εισηγητής GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)
Υγιεινολόγος Msc
Εισηγητής Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, Υγιεινής Τροφίμων, Πρώτων Βοηθειών
Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων/ Eπικεφαλής Επιθεωρητής ISO 22000:2005
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, New York College
Sales and Management Trainer
 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία