Επιστημονικοί Συνεργάτες

Σύμβουλος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων για Διεθνές Μάρκετινγκ, Έρευνα ξένων αγορών & Εξαγωγική στρατηγική
Δικηγόρος, LL,M. Eur., Μ.Δ.Ε., Πιστ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονίστρια Διαλόγων, Personal, Executive & Team Coach
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
Life & Business Coach, Σύμβουλος Σχέσεων-Προσωπικής Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Life & Business Coaching
Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εισηγητής Σεμιναρίων
Στρατηγικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Εταιρικής Εικόνας Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων Start Up and Growth, Branding & Communication
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων (Adult education instructor)
Κλινικός Ψυχολόγος MSc
Εισηγητής Σεμιναρίων Ψυχολογίας & Δικαστικής Ψυχολογίας
Emergency, Crisis and Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Διαχείρισης Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Διδακτικής/ Μεθοδολογίας
Managing Director Future Business School
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Δημοσίων Σχέσεων κι Επικοινωνίας, Ψυχολογίας
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Νέες Τεχνολογίες
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Πληροφορικής -Περιβάλλοντος
Εκπαιδευτής Digital Marketing
Εισηγητής Σεμιναρίων Digital Marketing
Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών
Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια σεμιναρίων Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Ανώτ. Στελεχών
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εισηγητής Σεμιναρίων αρχιτεκτονικής σχεδίασης
Υγιεινολόγος Msc
Εισηγητής Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, Υγιεινής Τροφίμων, Πρώτων Βοηθειών
Γεωλόγος / Ειδικός ΓΠΣ
Εισηγητής GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)
Σύμβουλος Marketing & Exports στην Αφρική
Εισηγητής Σεμιναρίων Marketing & Exports στην Αφρική
Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων/ Eπικεφαλής Επιθεωρητής ISO 22000:2005
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Συστημική Θεραπεύτρια
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, New York College
Sales and Management Trainer
 Σελίδα 1 Από 1