Επιστημονικοί Συνεργάτες

Life & Business Coach, Σύμβουλος Σχέσεων-Προσωπικής Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Life & Business Coaching
Εκπαιδευτής Digital Marketing
Εισηγητής Σεμιναρίων Digital Marketing
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων (Adult education instructor)
Πιστοποιημένη Βοηθός Διοίκησης/Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια σεμιναρίων Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης Ανώτ. Στελεχών
Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Εισηγητής Σεμιναρίων
Καθηγητής Κολλεγιακών Χρηματοοικονομικών Σπουδών
Εισηγητής Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Εισηγητής σεμιναρίων Επενδύσεων
Δικηγόρος, LL,M. Eur., Μ.Δ.Ε., Πιστ. Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Συντονίστρια Διαλόγων, Personal, Executive & Team Coach
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας
Managing Director Future Business School
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Δημοσίων Σχέσεων κι Επικοινωνίας, Ψυχολογίας
Emergency, Crisis and Disaster Manager
Εισηγητής Σεμιναρίων Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, Διαχείρισης Καταστροφών, Εκτάκτων Αναγκών, Εκτίμησης Επικινδυνότητας
Στρατηγικός Σύμβουλος και Σύμβουλος Εταιρικής Εικόνας Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων Start Up and Growth, Branding & Communication
Σύμβουλος Εξαγωγικών Επιχειρήσεων
Εισηγητής Σεμιναρίων για Διεθνές Μάρκετινγκ, Έρευνα ξένων αγορών & Εξαγωγική στρατηγική
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Νέες Τεχνολογίες
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Πληροφορικής -Περιβάλλοντος
Κλινικός Ψυχολόγος MSc
Εισηγητής Σεμιναρίων Ψυχολογίας & Δικαστικής Ψυχολογίας
Σύμβουλος επιχειρήσεων, Λογίστρια - Φοροτεχνικός
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Εισηγήτρια Σεμιναρίων Διδακτικής/ Μεθοδολογίας
Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
Εισηγητής Σεμιναρίων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management), Αγροτικής Επιχειρηματικότητας & Εξαγωγών
Σύμβουλος Ασφάλειας Τροφίμων/ Eπικεφαλής Επιθεωρητής ISO 22000:2005
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, New York College
Sales and Management Trainer
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Συστημική Θεραπεύτρια
Σύμβουλος Marketing & Exports στην Αφρική
Εισηγητής Σεμιναρίων Marketing & Exports στην Αφρική
Υγιεινολόγος Msc
Εισηγητής Σεμιναρίων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, Υγιεινής Τροφίμων, Πρώτων Βοηθειών
Γεωλόγος / Ειδικός ΓΠΣ
Εισηγητής GIS (Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα)
 Σελίδα 1 Από 2   επόμενη τελευταία