Φορείς Εκπαίδευσης

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή - Perrotis College
Διεύθυνση: Μαρίνου Αντύπα 54
55102  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 2310 492850, 2310 492700| Fax: 2310 492860

Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ιδρύθηκε από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College το 2012. Προσφέρει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που στόχο έχουν την ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναπτύσσεται ο θεσμός των μεντόρων (mentoring) από επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του κλάδου, δράσεις δικτύωσης (cluster) μεταξύ επιχειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Βασικός στόχος του Κέντρου είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.
Τα προγράμματα του Κέντρου Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, συνδυάζονται με βιωματικά σεμινάρια, που στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και στη βελτίωση των υφισταμένων, και πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Οι θεματικές που προσφέρει το ΚΔΒΜ2 Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι οι εξής:
- Τεχνολογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων
- Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία
- Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία
- Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση
- Πολιτισμός και Τέχνη

Στις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Αγροδιατροφικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας είναι και το Γραφείο Μελετών και Συμβουλευτικής. Το Γραφείο παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες/mentoring για start up, σε απόφοιτους του Κέντρου αλλά και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξή τους.

Το Γραφείο ενδεικτικά υποστηρίζει τη συμβουλευτική ίδρυσης επιχείρησης και βιωσιμότητας. Το εύρος των υπηρεσιών αφορά θέματα όπως την επιλογή έδρας, την τυποποίηση και σχεδίαση παραγόμενων προϊόντων, τη σχεδίαση γραμμών παραγωγής, την αγορά τεχνικού εξοπλισμού, την έρευνα αγοράς και το σχεδιασμό ετικέτας όπως και την επιλογή καναλιών διανομής. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και η σύνταξη επίσημου επιχειρηματικού σχεδίου για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτημα σε πηγές χρηματοδότησης.

Οι υπηρεσίες απευθύνονται και σε επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν νέα προϊόντα, να εξελίξουν τα υπάρχοντα προϊόντα τους, να ανοιχτούν σε νέες αγορές, είτε να δημιουργήσουν brand και branding.

Η ομάδα έργου που υποστηρίζει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες όπως χημικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί μηχανικοί, γεωπόνοι και σχεδιαστές βιομηχανικών προϊόντων με αποδεδειγμένη εμπειρία σον κλάδο.

expand Σεμινάρια που Έληξαν

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21
ΣΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14
ΦΕΒ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΜΑΡ

επιστροφή