Φορείς Εκπαίδευσης

ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ
Διεύθυνση: Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Πλατεία Αττικής
10445  ΑΘΗΝΑ
Επικοινωνία: Τηλέφωνο: 210 8257812, 210 8257800| Fax: 210/8811360

Το ΙΒΕΠΕ είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1980 από μια ομάδα ελληνικών βιομηχανιών, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΕΒ, με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων . Με πρόσφατη αναθεώρηση του καταστατικού ( ΜΑΡΤΙΟΣ 2012), ο ΣΕΒ ανέλαβε τη θεσμική εποπτεία του ΙΒΕΠΕ και από αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.

Σκοπός μας είναι η επιμόρφωση του προσωπικού επιχειρήσεων - μελών ή μη - με στόχο τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους. Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ λειτουργεί στην Αθήνα (Πλ.Αττικής), στη Θεσσαλονίκη (θέρμη), στο Βόλο (Α΄ΒΙΠΕΒ) και στην Πάτρα (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – Πλατάνι).

Το ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει ειδικά προγράμματα και να τα πραγματοποιήσει ενδοεπιχειρησιακά με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού και της εταιρίας καθώς και διεπιχειρησικά προγράμματα με συμμετοχή εργαζομένων από διάφορες επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε πρωϊνά ή/και απογευματινά τμήματα και εντάσσονται στο ΛΑΕΚ – 0,45%.

Τρέχοντα Σεμινάρια

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27
ΣΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11
ΟΚΤ

ΑΘΗΝΑ

16
ΟΚΤ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

13
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

13
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

4
ΔΕΚ

ΠΑΤΡΑ

11
ΔΕΚ

ΑΘΗΝΑ

11
ΔΕΚ

expand Σεμινάρια που Έληξαν

ΠΑΤΡΑ

6
ΙΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ

4
ΙΟΥΛ

ΒΟΛΟΣ

21
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

16
ΝΟΕ

ΠΑΤΡΑ

16
ΝΟΕ

ΑΘΗΝΑ

20
ΙΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ

11
ΙΟΥΝ

ΒΟΛΟΣ

11
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

1
ΑΠΡ

ΒΟΛΟΣ

30
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13
ΙΟΥΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10
ΙΟΥΝ

ΑΘΗΝΑ

17
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

13
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΑΠΡ

ΠΑΤΡΑ

8
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΜΑΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΜΑΙ

ΑΘΗΝΑ

29
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

12
ΔΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

20
ΣΕΠ

ΒΟΛΟΣ

20
ΣΕΠ

ΒΟΛΟΣ

21
ΜΑΡ

ΑΘΗΝΑ

14
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29
ΝΟΕ

ΒΟΛΟΣ

29
ΣΕΠ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19
ΑΠΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15
ΜΑΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14
ΔΕΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7
ΔΕΚ

ΑΘΗΝΑ

11
ΝΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

11
ΝΟΕ

ΑΘΗΝΑ

10
ΝΟΕ

επιστροφή